කරීනා අයිටමූර්ටෝ

කරීනා අයිටමූර්ටෝ හෙල්සින්කි විශ්ව විද්‍යාලයේ ඇලෙක්සන්ටෙරි ආයතනයේ ජ්‍යෙෂ් scholar විශාරදයකු වන අතර රුසියානු අධ්‍යයන පිළිබඳ ෆින්ලන්ත විශිෂ්ටතා මධ්‍යස්ථානයේ සාමාජිකයෙකි - රුසියානු නවීකරණයේ තේරීම්. ඇය සිය ක්ෂේත්‍ර කටයුතු 2005 හි රුසියානු මිථ්‍යාදෘෂ්ටිකයන් තුළ ආරම්භ කළාය. අයිටමුර්ටෝ කතුවරයා ය මිථ්‍යාදෘෂ්ටිය, සාම්ප්‍රදායිකවාදය, ජාතිකවාදය: රුසියානු රොඩ්නොවරිගේ ආඛ්‍යාන. ඇය මධ්‍යම හා නැගෙනහිර යුරෝපයේ නූතන මිථ්‍යාදෘෂ්ටික හා ස්වදේශික ඇදහිල්ල යන ග්‍රන්ථය සම සංස්කරණය කළ අතර මාතෘකාව පිළිබඳ ලිපි රාශියක් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

බෙදාගන්න