විවියන් ක්‍රව්ලි

විවියන් ක්‍රව්ලි මනෝ විද්‍යා ologist යෙකු වන අතර ඔහු කලින් ලන්ඩන් විශ්ව විද්‍යාලයේ මහාචාර්යවරයෙකි. මාස්ටර් මට්ටමින් ආගම පිළිබඳ මනෝ විද්‍යාව ඉගැන්වීම සහ ආචාර්ය උපාධිධාරීන් අධීක්ෂණය කිරීම. ඇය වික්කාන් උත්තම පූජකවරියක් වන අතර වසර තිහක් තිස්සේ විකා සහ බටහිර මැජික් සම්ප්‍රදාය ජාත්‍යන්තරව උගන්වන්නීය. ඇය මිථ්‍යාදෘෂ්ටික සම්මේලනයේ කවුන්සිලයේ සිටින අතර එහිදී ඇය අන්තර් ආගමික ගැටලු කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. ඇය විකා මිථ්‍යාදෘෂ්ටිය සහ අධ්‍යාත්මික මනෝ විද්‍යාව ඇතුළු බොහෝ ග්‍රන්ථවල කතුවරියයි වික්කා: නූතන ලෝකයේ පැරණි ආගමට පුළුල් මඟ පෙන්වීමක්. ඇයගේ අධ්‍යාත්මික කාර්යයේ වර්තමාන අවධානය යොමු වී ඇත්තේ කණ්ඩායම් මෙහෙයවන සහ අන් අයට උගන්වන අයගේ සංවර්ධනයට සහයෝගය දැක්වීම සහ පෝෂණය කිරීම ය.

බෙදාගන්න