ෂරීන් ග්රැහැම් ඩේවීස්

ෂරින් ග්‍රැහැම් ඩේවිස් නවසීලන්තයේ AUT විශ්ව විද්‍යාලයේ සමාජ විද්‍යා හා රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති පාසලේ සහකාර මහාචාර්යවරයෙකි. ෂරින් යනු පොත් දෙකක කතුවරයා ය, ඉන්දුනීසියාවේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භේදය (රූට්ලෙජ්) සහ අභියෝගාත්මක ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය (තොම්සන් / වැඩ්ස්වර්ත්). ෂරින් ද ලින්ඩා බෙනට් සමඟ සම කර්තෘවරයා වේ සමකාලීන ඉන්දුනීසියාවේ ලිංගිකත්වය සහ ලිංගිකත්වය (රූට්ලෙජ්), ඇමරිකානු මානව විද්‍යා සංගමය විසින් පිරිනමන ලද 2015 රූත් බෙනඩික්ට් ත්‍යාගය සහ ආසියානු විද්වතුන්ගේ 2016 ජාත්‍යන්තර සම්මානය ත්‍යාගය දිනා ගත්තේය. යේල් (2014) හි ෆුල්බ්‍රයිට් නරඹන විශාරද, කේම්බ්‍රිජ් (2015) සහ පීකිං විශ්ව විද්‍යාලයේ (2017) ලිවර්හුල්ම් ආගන්තුක මහාචාර්යවරයකු ඇතුළු ෂරින් විද්වත් තනතුරු කිහිපයක් දරා ඇත. ඉන්දුනීසියාවේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය සහ ලිංගිකත්වය පිළිබඳ ඇගේ පර්යේෂණයට අමතරව, ෂරීන් විසින් Aotearoa / නවසීලන්තයේ ස්ත්‍රී පුරුෂ වැටුප් පරතරය පිළිබඳව ද ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

බෙදාගන්න