ජනා මැතිව්ස්

බෙදාගන්න

ජන මැතිව්ස් ෆ්ලොරිඩාවේ වින්ටර් පාක්හි රෝලින්ස් විද්‍යාලයේ මධ්‍යකාලීන සාහිත්‍ය පිළිබඳ මහාචාර්යවරයෙකි. පූර්ව නූතන ද්‍රව්‍යමය සංස්කෘතිය පිළිබඳ ඇයගේ කෘතිය පළ වී තිබේ ආගම හා ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය පිළිබඳ ජර්නලය, බ්‍රිතාන්‍ය සංස්කෘතිය පිළිබඳ අධ්‍යයනය සඳහා වූ ජර්නලය, සහ සංස්කරණය කළ එකතු කිහිපයක්. ඔබට ඇගේ වෘත්තීය වෙබ් අඩවියට පිවිසිය හැකිය මෙහි.

බෙදාගන්න

ගෙදර | අපි ගැන | හවුල්කාරිත්වය | පැතිකඩයන් | සම්පත් | පරිත්යාග | අමතන්න

කතුහිමිකම © 2016 ලෝක ආගම් සහ අධ්යාත්මික ව්යාපෘතිය

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි

ලූක් ඇලෙක්සැන්ඩර් විසින් වෙබ් නිර්මාණය