ඉතාලියේ අධ්‍යාත්මික හා ආගමික සම්ප්‍රදායන්

ඉතාලියේ ආගමික බහුත්වවාදය යන දෙකම ආගමික සුලුතරයන්ගේ සංඛ්යාව වැඩිවීම හා පොදු ජනතාවගේ අයිතීන් පසිඳලීම සඳහා ප්රමාණවත් පිළිගැනීමක් ඉල්ලා සිටින බලවේගයන් ද ව්යාප්ත වේ. මෑත (2017) Cesnur දත්ත තක්සේරුව ඉතාලියේ ආගමික සුළුතරයක් ඉතාලි පුරවැසියන්ගෙන් 3.5% (එනම් නේවාසික සංක්රමිකයන් ඇතුළුව) නොලැබේ. වඩාත් නිශ්චිතවම, කතෝලික (පවත්නා ආගම) අංක 1,963,900 ට වඩා වෙනස් ආගමික අනන්‍යතාවයක් ප්‍රකාශ කරන ඉතාලි පුරවැසියන්, පුරවැසියන් නොවන සංක්‍රමණිකයන් එකතු කිරීමත් සමඟ සංඛ්‍යාලේඛන 5,861,700 දක්වා ඉහළ යයි. ආගමික සුළුතරයන් ඉතාලි පුරවැසියන් අතර පමණක් සලකා බැලීමේදී (එනම් පුරවැසියන් නොවන සංක්‍රමණිකයන් ඇතුළත් නොකර), රෙපරමාදු භක්තිකයන් - 471,300 අනුබද්ධයන් සමඟ - දෙවන ආගම බවට පත්වන අතර, තුන්වන යෙහෝවාගේ සාක්ෂිකරුවන් (425,000). ඉස්ලාමය (367,100) සිව්වන වන අතර ඕතඩොක්ස් කිතුනුවන් (272,200) පස්වන ස්ථානයට පැමිණේ. ඉන්පසු බෞද්ධයන් (179,000), නව යුගය, ඊළඟ යුගය සහ මානව විභව ව්‍යාපාර සහ සංවිධාන (50,000), හින්දු සහ නව හින්දු (41,700), යුදෙව්වන් (36,600) සහ බහායි (4,300) අනුගමනය කරන්න.

ආගමික සුලුතරයේ සාමාජිකයින්ගේ සංඛ්යාව සහ නව ඇදහිල්ලේ වැඩි වැදගත්කමට අමතරව ඉතාලියේ ආගමික බහුත්වවාදය ද සැලකිය යුතු කතෝලික විචල්යතා ක්රියාවලියකි. කතෝලික අනන්යතාව සහ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ නව ස්වරූපය - ජාතික අනන්යතාවේ ආගමේ භූමිකාව නැවත ඇගයීමට ලක් කරන හෝ විදේශීය ආගමික සුලුතරයන්ට ආරක්ෂක ප්රතික්රියාවක් ලෙස සාම්ප්රදායික සාරධර්ම නැවත ඇගයීමට ලක් කරන විෂයයන්ගෙන් සාම්ප්රදායික ඒවාට අනුකූලව ගමන් කරන්න.

ඉතාලියේ ආගමික බහුත්වවාදය විවිධාකාර වූ බොහෝ ආනුභූතික අධ්යයන, ආයතනවල පොදු කාර්යභාරය, ආගමිකත්වය ප්රකාශයට පත් කරන විවිධාකාර වූ විවිධ ආගමික ආගම් අතර සම්බන්ධතා වලට කැප වී තිබේ. එහෙත් ඉතාලියේ නව යුගයේ මන්දාකිණිය හැඩ ගැස්වූ විට, විශේෂයෙන්ම එන්එන්එම්එක්ස් සිට විශේෂයෙන් ඉතාලියේ ඉපැදුණු නව ආගමික ව්යාපාර සහ ආත්මික ප්රජාවන් පරීක්ෂා කර ඇත. ඉතාලියේ නව ආගමික ව්යාපාරවල භූමිකාව ගෝලීයකරණය, සංක්රමණික ප්රවාහ සහ නව මාධ්ය ව්යාප්තියේ බලපෑමක් ලෙස වර්ධනය වී තිබේ. එබැවින්, සමකාලීන සමාජයේ සහ දේශපාලන පද්ධතිවල ආගම හා අධ්‍යාත්මිකතාවයේ කාර්යභාරය එක් අතකින් දෙමුහුන්කරණයට විවෘත වන අතර අනෙක් පැත්තෙන් වඩාත් ගෝලීය වේ. පැරණි හා නව විශ්වාසයන්ගේ දේශීය අනුවාදයන් ජාතික හා අන්තර්ජාතික ආගමිකයන් සමඟ අඛණ්ඩව සන්නිවේදනය හා හුවමාරු කර ගනී. ජාල.

මෙම විශේෂ ව්යාපෘතියේ දී අපි නව ආගම්, ආගමික ව්යාපාර සහ ආත්මික ප්රජාවන් ගණනාවකට අයත් වන අතර ඒවායේ විශාලත්වය, ඉතිහාසය, ගතිකත්වය සහ ක්රියාකාරකම් ඉතාලි සන්දර්භය තුල විශේෂයෙන් කැපී පෙනේ. පළමුව අපි ඉතාලියේ ජනනය කරන ලද ස්වයංක්‍රීය කණ්ඩායම්, ප්‍රජාවන් සහ නව ආගමික ව්‍යාපාර හඳුන්වා දීමට කැමැත්තෙමු; දෙවනුව, ඉතාලියේ විශේෂිත ලක්‍ෂණ උපකල්පනය කරන ජාත්‍යන්තර ආගමික ව්‍යාපාරවල ක්‍රියාකාරකම් අපි විස්තර කරමු.

 

ප්රොෆිලස්


ඉදිරි පැතිකඩ

“ඉතාලියේ වික්කා”

රෆෙලා ඩි මාෂියෝ, “ඉම්පෙග්නෝ ඊ ටෙස්ටිමෝනියන්සා ව්‍යාපාරය.”


වැඩි විස්තර සඳහා ව්යාපෘති අධ්යක්ෂවරුන් අමතන්න:

ආචාර්ය ස්ටෙෆානියා පල්මිසානෝ (stefania.palmisano@unito.it)
ආචාර්ය මැසිමෝ ඉන්ට්‍රොවිග්නේ (maxintrovigne@gmail.com)

 

 

 

බෙදාගන්න