රෆෙලා ඩී මාර්සියෝ

බෙදාගන්න

රෆෙලා ඩි මාර්සියෝ ස්වාධීන විශාරදයෙකි. 2016 හි ඇය සිය ආචාර්ය උපාධිය ලබා ගත්තාය. රෝමයේ පොන්ටිෆිකල් සේල්සියානු විශ්ව විද්‍යාලයේ ආගම පිළිබඳ මනෝ විද්‍යාව පිළිබඳ. ඇය “Nuove religioni e sette” හි කතුවරියයි. ලා psicologia di fronte alle nuove forme di culto ”(2010) සහ“ Nuovi Movimenti Religiosi. Una sfida educationativa ”(2016). ඇය සෙස්නූර් හි දායකත්වය ද දරයි ඉතාලියේ ආගම් පිළිබඳ විශ්ව කෝෂය (2013) සහ ලෝකයේ ආගම් වෙත: විශ්වාසයන් හා භාවිතයන් පිළිබඳ විස්තීර්ණ විශ්වකෝෂයක්, ජේ. ගෝර්ඩන් මෙල්ටන් සහ මාටින් බෝමන් සංස්කාරකවරු (2010).

බෙදාගන්න
යාවත්කාලීන කරන ලද්දේ: - රාත්‍රී 11:09

කතුහිමිකම © 2016 ලෝක ආගම් සහ අධ්යාත්මික ව්යාපෘතිය

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි

ලූක් ඇලෙක්සැන්ඩර් විසින් වෙබ් නිර්මාණය