අග්නිස්කා හැලෙම්බා

ඇග්නිස්කා හැලෙම්බා (කේම්බ්‍රිජ් විශ්ව විද්‍යාලයේ ආචාර්ය උපාධිය ඇගේ පළමු කෘතිය (ද ටෙලිංගිට්ස් ඔෆ් සදර්න් සයිබීරියාව: භූ දර්ශනය, ආගම සහ දැනුම පිළිබඳ චලනය, රවුට්ලෙජ් එක්ස්එන්එම්එක්ස්) සෝවියට් සංගමය බිඳවැටීමෙන් පසු දකුණු සයිබීරියාවේ ඉඩම්, නමස්කාරය සහ ෂැමේනිස්වාදය පරිවර්තනය කිරීම ගැන සැලකිලිමත් වේ. ඇයගේ දෙවන මොනොග්‍රැෆික් (මේරියන් දර්ශන සාකච්ඡා කිරීම. ට්‍රාන්ස්කාර්පාතියන් යුක්‍රේනයේ ආගමේ දේශපාලනය, සීඊයූ ප්‍රෙස්, එක්ස්එන්එම්එම්එක්ස්) සමකාලීන යුක්‍රේනයේ ආගමික සංවිධානවල තාරකා විද්‍යාව සමඟ කටයුතු කරයි.
ඇදහිලිවන්තයන්ගේ ආගමික අත්දැකීම් වලට ඉඩ සැලසීම. ඇය 2006 සහ 2011 අතර Dzhublyk හා ඒ අවට ක්ෂේත්‍ර පර්යේෂණ සිදු කළාය. වර්තමානයේ ඇය නැගෙනහිර ජර්මනියේ පර්යේෂණ පවත්වමින්, ප්‍රාදේශීය වැසියන්ගේ ජීවිත තුළ ආගමික සංවිධාන, චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර හා පුරාවස්තු තවමත් පවතින ආකාරය පිළිබඳව සොයා බලයි. මායිම් ප්‍රදේශ (වෝර්පොමර්න් සහ බ්‍රැන්ඩන්බර්ග්).

බෙදාගන්න