කැරොලින් මොරෝ ලෝන්ග්

කැරොලින් මොරෝ ලෝන්ග් යනු කොලෙජ් චිත්‍ර ශිල්පියෙක්, ඡායාරූප ශිල්පියෙක්, පර්යේෂකයෙක් සහ ලේඛකයෙකි. “අධ්‍යාත්මික වෙළඳුන්: ආගම, මැජික් සහ වාණිජ්‍යය” (ටෙනසි ​​විශ්ව විද්‍යාලය 2001); “නිව් ඕර්ලියන්ස් වෝඩූ පූජකවරිය: මාරි ලැවෝගේ පුරාවෘත්තය සහ යථාර්ථය” (ෆ්ලොරිඩා විශ්ව විද්‍යාල මුද්‍රණාලය, 2006); “මැඩම්ඊ ලාලෝරි: හොල්මන් මන්දිරයේ අනියම් ”(ෆ්ලොරිඩා විශ්ව විද්‍යාල මුද්‍රණාලය, 2012); “ෆැමිලි වීව්. පැරිස් නී ලැවෝ: ශාන්ත ලුවී සුසාන භූමියේ මාරි ලැවෝගේ සොහොන. 1 ”(වම් අත මුද්‍රණාලය, 2016).

බෙදාගන්න