කර්මා ලෙක්ෂේ සොමෝ

බෙදාගන්න

කර්මා ලෙක්ෂේ සොමෝ බෞද්ධ කන්‍යා සොහොයුරියක්, විද්වතෙක් සහ සමාජ ක්‍රියාකාරිකයෙකි. ඇය බුද්ධාගම සහ ලෝක ආගම් උගන්වන සැන් ඩියාගෝ විශ්ව විද්‍යාලයේ දේවධර්ම හා ආගමික අධ්‍යයන පිළිබඳ මහාචාර්යවරියකි. ඇය බෞද්ධ කාන්තාවන් පිළිබඳ ශාක්‍යිතා ජාත්‍යන්තර සංගමයේ සම නිර්මාතෘවරියකි ජමියාං පදනමසංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල කාන්තා හා ගැහැණු ළමයින්ගේ අධ්‍යාපනයට සහාය වන. ඇය 1977 හි ප්‍රංශයේ බෞද්ධ කන්‍යා සොහොයුරියක් ලෙසත්, දකුණු කොරියාවේ 1982 හි පූර්ණ පැවිදි දිවියක් ගත කළාය.

බෙදාගන්න
යාවත්කාලීන කරන ලද්දේ: - රාත්‍රී 4:38

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2016 ලෝක ආගම් සහ අධ්‍යාත්මික ව්‍යාපෘතිය

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි

ලූක් ඇලෙක්සැන්ඩර් විසින් වෙබ් නිර්මාණය