ෂෝන් ඩේවිඩ් යන්ග්

බෙදාගන්න

ෂෝන් ඩේවිඩ් යන්ග් (පී.එච්.ඩී, මිචිගන් ප්‍රාන්ත විශ්ව විද්‍යාලය) සංගීත කර්මාන්ත හා පටිගත කිරීමේ තාක්ෂණ අධ්‍යක්‍ෂවරයා සහ පෙන්සිල්වේනියාවේ යෝර්ක් විද්‍යාලයේ සහකාර මහාචාර්යවරයෙකි. ඔහු ඇමරිකානු අධ්‍යයන පා courses මාලා ද උගන්වයි. කතෘ අළු සබත්: ජේසු ජනතාව ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, එවැන්ජලිස්ත වම සහ ක්‍රිස්තියානි පර්වතයේ පරිණාමය (Columbia University Press, 2015), Young has published research on rock music history, the counterculture of the 1960s, communal living, music festivals, the politics of popular music, and Christian rock. He specializes in American popular music and religion, concert promotions, artist development, and critical cultural theory, and has served as coordinator for the forum on Research for the Music & Entertainment Industry Educators Association.

 

බෙදාගන්න
යාවත්කාලීන කරන ලද්දේ: - රාත්‍රී 8:42

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2016 ලෝක ආගම් සහ අධ්‍යාත්මික ව්‍යාපෘතිය

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි

ලූක් ඇලෙක්සැන්ඩර් විසින් වෙබ් නිර්මාණය