ටිම් රුඩ්බග්

බෙදාගන්න

ටිම් රුඩ්බග් එක්සෙටර් විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ඉතිහාසය පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධිය ලබා ගත්තේය. ඔහු දැනට කෝපන්හේගන් විශ්ව විද්‍යාලයේ හරස් සංස්කෘතික හා කලාපීය අධ්‍යයන අංශයේ සහකාර මහාචාර්යවරයකු වන අතර තියෝසොෆි සහ එසෝටරිස්වාදය පිළිබඳ අධ්‍යයනය සඳහා වූ කෝපන්හේගන් මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙකි. ඔහුගේ පර්යේෂණ උනන්දුව දක්වන මූලික අංශ අතරට ඇතුළත් වේ (1) එසෝටරිස්වාදයේ ඉතිහාසය (ගුප්තවාදය, මැජික් හා ගුප්ත විද්‍යාව), (2) එච්.පී. බ්ලාවට්ස්කි සහ තියෝසොෆිකල් සොසයිටි, 3) නූතන ආගම්, 4) ආගම් අධ්‍යයනය කිරීමේ න්‍යාය සහ ක්‍රමය, (5) අදහස්වල ඉතිහාසය, ( 6) ආගම, විද්‍යාව සහ දර්ශනය අතර සම්බන්ධතාවය (7) ඉන්දියානු ආගම් සහ නැගෙනහිර හා බටහිර අතර හුවමාරුව.

බෙදාගන්න
යාවත්කාලීන කරන ලද්දේ: - රාත්‍රී 3:12

කතුහිමිකම © 2016 ලෝක ආගම් සහ අධ්යාත්මික ව්යාපෘතිය

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි

ලූක් ඇලෙක්සැන්ඩර් විසින් වෙබ් නිර්මාණය