දානියෙල් වොයිසික්

බෙදාගන්න

ඩැනියෙල් වොජ්සික් ඉංග්‍රීසි හා ජනකතා අධ්‍යයන මහාචාර්යවරයා වන අතර ඔරිගන් විශ්ව විද්‍යාලයේ ආගමික අධ්‍යයනය පිළිබඳ අනුබද්ධ පී ulty යකි. ඔහුගේ ග්‍රන්ථ අතරට අප දන්නා පරිදි ලෝකයේ අවසානය: ඇමරිකාවේ ඇදහිල්ල, මාරාන්තිකවාදය සහ එළිදරව්ව, පන්ක් සහ නව-ගෝත්‍රික ශරීර කලාව, සහ පිටස්තර කලාව: දර්ශනීය ලෝක සහ කම්පනය යන කරුණු ඇතුළත් වේ. , විකල්ප අධ්‍යාත්මිකතාවන්, දූරදර්ශී කලාව, ජනප්‍රිය සංක්ෂිප්ත විද්‍යාව, පූජනීය ස්ථාන සෑදීම සහ ස්වභාෂා කලා ප්‍රකාශනය. සබැඳිය: https://english.uoregon.edu/profile/dwojcik

බෙදාගන්න
යාවත්කාලීන කරන ලද්දේ: - රාත්‍රී 3:52

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2016 ලෝක ආගම් සහ අධ්‍යාත්මික ව්‍යාපෘතිය

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි

ලූක් ඇලෙක්සැන්ඩර් විසින් වෙබ් නිර්මාණය