Co න් කෝබල්

Co න් කෝබල් ටෙනසිහි නැෂ්විල් හි බෙල්මොන්ට් විශ්ව විද්‍යාලයේ ආගමික කථිකාචාර්යවරයෙකි. ඇය තම ආචාර්ය උපාධිය සඳහා ක්ලැරන්ස් ජෝර්දාන් සහ කොයිනෝනියා ෆාම් හැදෑරුවාය. 1999 දී උපාධිය ලබා ගත් ශාන්ත ලුවී විශ්ව විද්‍යාලයේ නිබන්ධනය. ඇගේ කෘතිය 2001 දී කපු පැච් සඳහා රාජධානිය යටතේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී. ඇයගේ අධ්‍යයන ක්ෂේත්‍ර වන්නේ historical තිහාසික දේවධර්මය, ඇමරිකානු පල්ලියේ ඉතිහාසය සහ නව ගිවිසුමයි. ක්ලැරන්ස් ජෝර්දාන් මෙන් ඇයද වාර්ගික ජීවත්වීම, සාමවාදය සහ වර්ගවාදයට එරෙහිව සටන් කිරීමට උනන්දු වෙයි. අතිරේක අවශ්‍යතා අතර තරුණ වැඩිහිටි ප්‍රබන්ධවල කෙල්ටික් අධ්‍යාත්මය, ආචාර ධර්ම සහ අධ්‍යාත්මය ඇතුළත් වේ.

බෙදාගන්න