නිකෝල් බවර්

ආචාර්ය නිකොල් බවර් ඔස්ට්‍රියාවේ කාල්-ෆ්‍රැන්සෙන්ස්-ග්‍රාස් විශ්ව විද්‍යාලයේ (ඔස්ට්‍රියාවේ) ආගම පිළිබඳ සමාජ විද්‍යාව කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරමින් සමාජ විද්‍යාව, මානව විද්‍යාව සහ දර්ශනය හැදෑරූ අතර ඒ පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති නිබන්ධනයකින් උපාධිය ලබා ගත්තේය. 1945 න් පසු ඔස්ට්‍රියාවේ යුදෙව් ජීවිතය, ආගම සහ අනන්‍යතාවය. ඇගේ අන්තර් විනය පීඑච්ඩී නිබන්ධනය ගැන කබාලා සහ ආගමික අනන්‍යතාවය හයිඩෙල්බර්ග් විශ්ව විද්‍යාලයේ ආගමික අධ්‍යයන දෙපාර්තමේන්තුවේදී ඇය ජර්මානු භාෂාව විමර්ශනය කළාය කබල්හ මධ්යස්ථානය. ඇයගේ පර්යේෂණ කේන්ද්‍රයන් වන්නේ කබාලා සහ සමකාලීන යුදෙව් ආගම, ආගමේ සමාජ විද්‍යාව, නව ආගමික ව්‍යාපාර, ආගමේ ඉතිහාසය, ආගම සහ නව මාධ්‍ය සහ ආගමේ මනෝ විද්‍යාවයි. දැනට ඇය හයිඩෙල්බර්ග් විශ්ව විද්‍යාලයේ ආගමික අධ්‍යයන පිළිබඳ සහකාර කථිකාචාර්යවරියකි.

බෙදාගන්න