ලෝරා වැන්ස්

ලෝරා වැන්ස්

ලෝරා වැන්ස් සමාජ විද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්යවරියක වන අතර බ්‍රෙවර්ඩ් විද්‍යාලයේ සමාජ විද්‍යා අංශයේ සභාපතිනියකි. ඇයගේ පර්යේෂණයන් නව ආගම්වල ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය හා ලිංගිකත්වය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි, විශේෂයෙන් සෙවන්ත් ඩේ ඇඩ්වෙන්ටිස්ට් පල්ලිය සහ පසු කාලීන සාන්තුවරයන්ගේ (මෝමන්වාදය) ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සභාව. ඇය නිව් යෝර්ක් යුනිවර්සිටි ප්‍රෙස් වෙතින් කාන්තා ආගම් මාලාවේ කොටසක් වන නව ආගම්වල කාන්තාවන් (NYU Press, 2015) ඇතුළු ලිපි, පොත් පරිච්ඡේද සහ පොත් ගණනාවක් රචනා කර ඇත.

බෙදාගන්න