කෙනත් කුඩා

බෙදාගන්න

කෙනත් ස්මාල් දශක තුනකට වැඩි කාලයක් තිස්සේ තියෝසොෆි හි ඉතිහාසය, සංස්කෘතිය සහ බහු වාර්ෂික දර්ශනය පිළිබඳ පා courses මාලා උගන්වා ඇත. කැලිෆෝනියාවේ ඔජායි හි ක්‍රෝටෝනා පාසලේ තියෝසොෆි පාසලේ අනුබද්ධ පී member සාමාජිකයෙකු වන ඔහු තියෝසොෆි හි පොයින්ට් ලෝමා පාසල හරහා ද උගන්වයි. ඔහු සැන් ඩියාගෝ හි ධර්මා බම් පන්සලේ සෙන් භාවනාව සහ බෞද්ධ දර්ශනය පිළිබඳ උපදෙස් ලබා දෙන අතර වසර ගණනාවක් පුරා පරිපූර්ණ bal ෂධ පැළෑටි සහ පෝෂණ සුව කිරීම් සඳහා උපදෙස් ලබා දී ඇත.

බෙදාගන්න
යාවත්කාලීන කරන ලද්දේ: - රාත්‍රී 5:29

කතුහිමිකම © 2016 ලෝක ආගම් සහ අධ්යාත්මික ව්යාපෘතිය

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි

ලූක් ඇලෙක්සැන්ඩර් විසින් වෙබ් නිර්මාණය