කැරන් පෙචිලිස්

කැරන් පෙචිලිස් යනු ඩ්‍රූ විශ්ව විද්‍යාලයේ සංසන්දනාත්මක ආගමික දෙපාර්තමේන්තුවේ මානව ශාස්ත්‍ර පිළිබඳ මහාචාර්යවරයෙකි. ඇය විද්‍යාලයේ ආසියානු හා සංසන්දනාත්මක ආගම්වල උපාධි අපේක්ෂක පන්ති මෙන්ම උපාධි කලා හා ලිපි වැඩසටහනේ ගෝලීය අධ්‍යයන සාන්ද්‍රණය උගන්වයි. වසර හතරක් ඇය බටහිර හා ලෝක මානව ශාස්ත්‍ර පා .මාලා ඉගැන්වූ අන්තර් විනය මානව ශාස්ත්‍ර වැඩසටහනේ අධ්‍යක්ෂකවරිය ලෙස කටයුතු කළාය. ඇය භක්තිමත් හින්දු ආගම සහ ආගමේ කාන්තාවන් පිළිබඳ පර්යේෂණ විශේෂීකරණයන් වෙත ආගම් ක්‍රමවේදය පිළිබඳ ඉතිහාසය ගෙන එන අතර භක්ති අධ්‍යයනය සඳහා නව්‍ය න්‍යායාත්මක දායකත්වයක් ලබා දී ඇත (භක්තිමත් සහභාගීත්වයේ මාර්ගයක් ලෙස); කාන්තා ගුරුගේ සංසන්දනාත්මක විශ්ලේෂණය; දෙමළ භක්ති සාහිත්‍ය පරිවර්තනය හා විවේචනාත්මක සාකච්ඡාව; ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය හා ස්ත්‍රීවාදී විශ්ලේෂණය තුළින් ඉන්දියානු සම්ප්‍රදායෙන් ගැහැනු හ o නැවත ලබා ගැනීම සහ ප්‍රතිෂ් oring ාපනය කිරීම; සහ වර්තමාන ගෝලීය නාරාජා රූපයේ development තිහාසික සංවර්ධනය අර්ථ නිරූපණය කිරීම. ඇය භක්ති අර්ථකථනය: ඉන්දියාවේ කාන්තා භක්ති ශාන්තුවරයෙකුගේ කාව්‍යය සහ උරුමය (2012) සහ භක්තිගේ එම්බොඩිමන්ට් (1999) යන කතුවරියන් ය. ඇය ද ග්‍රේස්ෆුල් ගුරු: ඉන්දියාවේ සහ එක්සත් ජනපදයේ හින්දු කාන්තා ගුරු (2004) හි සංස්කාරකවරිය වන අතර දකුණු ආසියානු ආගම්: සම්ප්‍රදාය සහ අද (2013) හි සෙල්වා ජේ. රාජ් සමඟ සම කර්තෘවරිය වන අතර බාබරා ඒ. හෝල්ඩ්‍රෙජ් සමඟ ශරීරය නැවත ගණනය කිරීම: දකුණු ආසියානු ආගම්වල මූර්තිය (2016).

බෙදාගන්න