ස්පිරෝස් පෙට්‍රිටකිස්

බෙදාගන්න

ස්පිරෝස් පෙට්‍රිටාකිස් යනු ආචාර්ය උපාධියකි. ග්රීසියේ ක්රීත විශ්වවිද්යාලයේ කලා ඉතිහාසයේ අපේක්ෂකයා. ග්රීසියේ පිහිටි Ioannina විශ්ව විද්යාලයේ ඉතිහාසය හා පුරාවිද්යා දෙපාර්තමේන්තුවේ උපාධිය ලබාගත් ඔහු එම විශ්ව විද්යාලයෙන් කලා උපාධිය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධිය ලබා ගත්තේය. ඔහුගේ අධ්යයනවලට ශිෂ්යත්ව රැුසක් ලැබුණු අතර, ඔහු මියුනිච්හි ලුඩ්විග්-මැක්සිමිලියන් විශ්ව විද්යාලයේ කලා ඉතිහාසය පිළිබඳ පාඨමාලා හැදෑරූ අතර පසුව ඔහු බර්ලිනයේ දී ඔහු සිය නිබන්ධනය සඳහා පර්යේෂණ කරන ලදී. ඔහු ග්රීසියේ සංගීත සංගීත න්යාය, පියානෝව හා සංයුතිය අධ්යයනය ලුහුබැඳගෙන ඇත (Ioannina, Retimno, Athens) සහ පසුව බර්ලිනයේ දී. ඔහුගේ පර්යේෂණ අරමුණු සහ ප්රකාශන ඔහුගේ සිතුවම් හා සංගීතය අතර ජර්මනිය හා නැගෙනහිර යුරෝපීය සංකේතය අතර සම්බන්ධතාවය පවතී

බෙදාගන්න
යාවත්කාලීන කරන ලද්දේ: - පෙ.ව. 12:35

කතුහිමිකම © 2016 ලෝක ආගම් සහ අධ්යාත්මික ව්යාපෘතිය

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි

ලූක් ඇලෙක්සැන්ඩර් විසින් වෙබ් නිර්මාණය