ජෝෂුවා ස්විසෝ

බෙදාගන්න

ආචාර්ය ජොෂ් ෂ්විසෝ එක්සත් රාජධානියේ බ්‍රිස්ටල් හි බටහිර එංගලන්ත විශ්ව විද්‍යාලයේ මනෝවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ සහකාර ප්‍රධානියා ලෙස 2011 හි විශ්‍රාම ගත් නමුත් විවෘත විශ්ව විද්‍යාලය සඳහා සමාජ මනෝ විද්‍යාව පිළිබඳ සහකාර කථිකාචාර්යවරයෙකු ලෙස දිගටම කටයුතු කරයි. ඔහුගේ ප්‍රධාන පර්යේෂණ අවශ්‍යතා වන්නේ මනෝ විද්‍යාව සහ අධ්‍යාපනය, සමාජ මනෝ විද්‍යාව සහ ආගමේ මනෝ විද්‍යාවයි. පිරිසිදු අහම්බෙන්, ඔහු ජීවත් වන්නේ අගපෙමෝන් හි සාමාජිකයෙකු විසින් ගොඩනඟන ලද නිවසක වන අතර, එම කණ්ඩායම කෙරෙහි ඔහුගේ ශාස්ත්‍රීය උනන්දුව ආරම්භ වූයේ එලෙසිනි.

බෙදාගන්න
යාවත්කාලීන කරන ලද්දේ: - රාත්‍රී 10:29

කතුහිමිකම © 2016 ලෝක ආගම් සහ අධ්යාත්මික ව්යාපෘතිය

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි

ලූක් ඇලෙක්සැන්ඩර් විසින් වෙබ් නිර්මාණය