නිකොලා පීෂිච්

බෙදාගන්න

නිකොලා පෙනික් (1973) යනු සමකාලීන කලාකරුවෙකු වන අතර සර්බියාවේ බෙල්ග්‍රේඩ් හි ස්වාධීන විශාරදයෙකි. 2002 හිදී ඔහු බෙල්ග්‍රේඩ් හි දෘශ්‍ය කලා පී from යෙන් එම්.ඒ උපාධිය ලබා ගත්තේය. 2016 හි ඔහු සිය ආචාර්ය උපාධිය ආරක්ෂා කළේය. බෙල්ග්‍රේඩ් විශ්ව විද්‍යාලයේ මරීනා ආබ්‍රමොවික්ගේ කලාවේ එසෝටරික් හා ගුප්ත විද්‍යාව පිළිබඳ නිබන්ධනය.

බෙදාගන්න
යාවත්කාලීන කරන ලද්දේ: - රාත්‍රී 10:52

කතුහිමිකම © 2016 ලෝක ආගම් සහ අධ්යාත්මික ව්යාපෘතිය

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි

ලූක් ඇලෙක්සැන්ඩර් විසින් වෙබ් නිර්මාණය