තිමෝති මිලර්

තිමෝති මිලර් කැන්සාස් විශ්ව විද්‍යාලයේ ආගමික අධ්‍යයන මහාචාර්යවරයෙකි. ඔහු එක්සත් ජනපදයේ නව ආගමික ව්‍යාපාරයන් අධ්‍යයනය කරන අතර අතීතයේ සහ වර්තමානයේ කණ්ඩායම් කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරමින් වාර්ගික ජීවන රටාවක් අනුගමනය කරයි. ඔහුගේ පොත් අතර වේ විසිවන සියවසේ ඇමරිකාවේ මනෝරාජ්‍යය සඳහා වූ ගවේෂණය, 60s කොමියුනිස්ට්, සහ සංස්කරණය කළ පරිමාව ඇමරිකාවේ විකල්ප ආගම්. ඔහුගේ ඇමරිකානු චේතනාන්විත ප්‍රජාවන් සඳහා විශ්වකෝෂ මාර්ගෝපදේශය 2012 හි දිස්වනු ඇත.

 

 

බෙදාගන්න