සූසන් පාමර්

සුසාන් ජේ. පාමර්, ක්විබෙක්හි මොන්ට්‍රියල් හි ජීවත් වන අතර, ඇය මේ වන විට මැක්ගිල් විශ්ව විද්‍යාලයේ ආගමික අධ්‍යයන පාසලේ සිව් අවුරුදු (එස්එස්එච්ආර්සී ඉන්සයිට්) පර්යේෂණ ව්‍යාපෘතියක්, ළමුන් නිකායික ආගම් සහ රාජ්‍ය පාලනය මෙහෙයවනු ලබයි. ඇය කොන්කෝඩියා විශ්ව විද්‍යාලයේ අනුබද්ධ මහාචාර්යවරියක සහ අර්ධකාලීන කථිකාචාර්යවරියක් වන අතර සම චර්චියුස් සමඟමධ්‍යස්ථානයේ එක්ස්පර්ටයිස් එට් ඩි ෆෝමේෂන් සර් ලෙස් ඉන්ටෙග්‍රිස්ම්ස් රිලීජියුක්ස් සහ ලා රැඩිකලීකරණය (CEFIR) QC හි ලෝන්ගුවිල් හි සීගෙප් ඇඩෝවර්ඩ්-මොන්ට්පෙට්හි.

නව ආගමික ව්‍යාපාර පිළිබඳ පාමර්ගේ පර්යේෂණ සඳහා සමාජ විද්‍යා හා මානව ශාස්ත්‍ර පර්යේෂණ කවුන්සිලයේ (එස්එස්එච්ආර්සී) ෆෙඩරල් ප්‍රදාන හයක් අරමුදල් සපයා ඇත. ඇය නව ආගමික ව්‍යාපාර පිළිබඳ පරිච්ඡේද සහ ලිපි සහ පොත් එකොළහක් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත. ප්‍රංශයේ නව මිථ්‍යාදෘෂ්ටිකයන් (2011); පිටසක්වල ජීවීන්: රේල්ගේ නව ආගම (2004); සහ (සම කර්තෘ ස්ටුවර්ට් රයිට් සමඟ) සියොන් කුණාටුව: ආගමික ප්‍රජාවන් සඳහා රජයේ වැටලීම් (2015).

බෙදාගන්න