රබෙක්කා මියර්

රෙබෙකා මුවර් සැන් ඩියාගෝ ප්‍රාන්ත විශ්ව විද්‍යාලයේ ආගමික අධ්‍යයන පිළිබඳ මහාචාර්යවරියකි. ඇයට ආචාර්ය උපාධියක් තිබේ. මාකට් විශ්ව විද්‍යාලයේ (1996) ආගමික අධ්‍යයනයන්හි දී ඇයගේ විශේෂත්වය වූයේ යුදෙව් සහ ක්‍රිස්තියානි සංවාදයයි. ඇය මධ්‍යකාලීන ක්‍රිස්තියානි දේවධර්මාධරයන් හා යුදෙව් බයිබලානුකුල විවරණයට ඔවුන් දැක්වූ ණය ගැන ලියා ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ. ඇය කතුවරියකි ක්රිස්තියානි ධර්මයේ හ o: ගෝලීය හැඳින්වීමක් (මැක්ග්‍රෝ-හිල් 2005), සහ සම කර්තෘ අතේ ගෙන යා හැකි දෙවියන්: යුදෙව් ආගමේ හා ක්‍රිස්තියානි ධර්මයේ ආරම්භය , රීසා ලෙවිට් කෝන් සමඟ (රෝව්මන් සහ ලිට්ල්ෆීල්ඩ් 2007). ඇය සැන් ඩියාගෝ-ටිජුවානා දේශසීමා කලාපයේ (http://geoinfo.sdsu.edu / MAPS /). ආචාර්ය මුවර් නව ආගමික ව්‍යාපාර කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් ඇමරිකානු ආගම් පිළිබඳ විශේෂ izes යෙක්. ඇගේ නවතම පොත ජොනස්ටවුන් සහ මහජන පන්සල අවබෝධ කර ගැනීම (ප්‍රෙගර් 2009). ඇය වෙබ් අඩවිය සම-කළමනාකරණය කරයි ජොනෙස්ටවුන් සහ මහජන පන්සලෙහි විකල්ප සලකා බැලීම් (http://jonestown.sdsu.edu). පීපල්ස් පන්සල කෙරෙහි ඇය දක්වන උනන්දුව විද්වතෙකු ලෙස මෙන්ම පෞද්ගලික, ජොනෙස්ටවුන්හි පවුලේ සාමාජිකයන් අහිමි වූ අයෙකු ලෙස ද වේ.

 

බෙදාගන්න