පිලිප් ලුකාස්

පිලිප් චාල්ස් ලූකස් ස්ටෙට්සන් විශ්ව විද්‍යාලයේ ආගමික අධ්‍යයන මහාචාර්යවරයෙකි. ඔහු ආරම්භක සාමාන්‍යාධිකාරී වේ නෝවා ආගම: විකල්ප හා හදිසි ආගම් පිළිබඳ ජර්නලය නව හා සුළුතර ආගම් පිළිබඳ ලිපි රාශියක් කතුවරයා ය. ඔහුගේ පොත්වල ඇතුළත්වෙනවා නව ආගමක ඔඩිසි: නව යුගයේ සිට ඕතඩොක්ස්වාදය දක්වා මෑන්ස් හි ශුද්ධ පිළිවෙල; ප්‍රයිම් ටයිම් ආගම: ආගමික විකාශනය පිළිබඳ විශ්වකෝෂයක් (ජේ. ගෝර්ඩන් මෙල්ටන් සහ ජෝන් ස්ටෝන් සමඟ); කැසාඩගා: දකුණේ පැරණිතම අධ්‍යාත්මික ප්‍රජාව (ගැරී මොන්රෝ සහ ජෝන් ගුත්රි සමඟ), සහ විසිඑක්වන සියවසේ නව ආගමික ව්‍යාපාර: ගෝලීය දෘෂ්ටිකෝණයෙහි නෛතික, දේශපාලන හා සමාජ අභියෝග (තෝමස් රොබින්ස් සමඟ).

බෙදාගන්න