මාක් සේඩ්වික්

මාර්ක් සෙඩ්ග්වික් ඩෙන්මාර්කයේ ආර්හස් විශ්ව විද්‍යාලයේ අරාබි සහ ඉස්ලාමීය අධ්‍යයන මහාචාර්යවරයෙකි. ඔහු සිය ආචාර්ය උපාධිය ලබා ගත්තේය. නෝර්වේහි බර්ගන් විශ්ව විද්‍යාලයේ ඉතිහාසය තුළ ඔහු පූර්ව නූතන හා මුල් නූතන යුගවල සූෆිවාදයේ ඉතිහාසය පිළිබඳව කටයුතු කළ අතර ඊජිප්තුවේ කයිරෝහි ඇමරිකානු විශ්ව විද්‍යාලයේ වසර විස්සකට ආසන්න කාලයක් ඉගැන්වීය. ඔහුගේ පර්යේෂණයන් මුස්ලිම් ලෝකයේ සහ බටහිර රටවල ඉස්ලාමය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන අතර 1800 න් පසු කාල පරිච්ඡේදය සහ සූෆිවාදය පිළිබඳව අවධාරණය කරයි. ඔහු ත්‍රස්තවාදය, යුරෝපයේ ඉස්ලාම් සහ වෙනත් මාතෘකා පිළිබඳව ද කටයුතු කරයි. ඔහුගේ නවතම පොත බටහිර සූෆිවාදය: අබ්බාසිඩ් සිට නව යුගය දක්වා (ඔක්ස්ෆර්ඩ් 2017), සහ ඔහුගේ නවතම සංස්කරණය කළ වෙළුම වේ ගෝලීය සූෆිවාදය: මායිම්, ව්‍යුහයන් සහ දේශපාලනය(හර්ස්ට් 2019, ෆ්‍රැන්චෙස්කෝ පිරිනෝ සමඟ සංස්කරණය කරන ලදි). ඔහුගේ අනෙක් පොත් අතරට ඇතුළත් වේ ඉස්ලාම් සහ මුස්ලිම්: නූතන ලෝකයේ විවිධ අත්දැකීම් සඳහා මාර්ගෝපදේශයක් (නිකලස් බ්‍රේලි 2006), නූතන ලෝකයට එරෙහිව: සාම්ප්‍රදායිකවාදය සහ විසිවන සියවසේ රහස් බුද්ධිමය ඉතිහාසය (ඔක්ස්ෆර්ඩ්, 2004) සහ සුෆිස්වාදය: අත්‍යවශ්‍ය දේ (කයිරෝ මුද්‍රණාලයේ ඇමරිකානු විශ්ව විද්‍යාලය, 2000). 

 

බෙදාගන්න