කැතරින් වෙසින්ගර්

කැතරින් වෙසින්ජර් නිව් ඕර්ලියන්ස් හි ලොයෝලා විශ්ව විද්‍යාලයේ ආගමික ඉතිහාසය පිළිබඳ මහාචාර්ය එස්. ජේ. ඇය සම-සාමාන්‍යාධිකාරී ලෙස සේවය කර ඇත නෝවා ආගම: විකල්ප හා හදිසි ආගම් පිළිබඳ ජර්නලය 2000 සිට. ඇය සංස්කාරකවරියකි මිෂනාරිවාදයේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් අත්පොත (2011). දිවි ගලවා ගත් ඩේවිඩියන්ස් ශාඛාව සමඟ ඇයගේ වාචික ඉතිහාස ව්‍යාපෘතිය මඟින් ඩේවිඩ් ශාඛා තුනක් නිෂ්පාදනය කර ඇත: බොනී හැල්ඩෙමන්, ඩේවිඩ් ශාඛාවේ මතකයන්: ඩේවිඩ් කෝරෙෂ්ගේ මවගේ ස්වයං චරිතාපදානය, සංස්. කැතරින් වෙසින්ජර් (2007); ෂීලා මාටින්, ඔවුන් මගේ වූ විට: ශාඛාවක මතක සටහන් ඩේවිඩියන් බිරිඳ සහ මව, සංස්. කැතරින් වෙසින්ගර්; සහ ක්ලයිව් ඩොයිල් කැතරින් වෙසින්ගර් සහ මැතිව් ඩී. විට්මර් සමඟ, වාකෝ වෙත ගමනක්: ඩේවිඩ් ශාඛාවක ස්වයං චරිතාපදානය (2012). ඇය ලෝක ආගම් හා අධ්‍යාත්මික ව්‍යාපෘතියේ කාන්තා සම අධ්‍යක්ෂකවරිය වන අතර ඇය නිව් යෝර්ක් විශ්ව විද්‍යාල මුද්‍රණාලය සමඟ කාන්තා ආගම් මාලාවේ සංස්කාරකවරියකි.

 

 

බෙදාගන්න