බෙන්ජමින් සැලේර්

බෙන්ජමින් ඊ. සෙලර් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ලේක් ෆොරස්ට් විද්‍යාලයේ සහකාර මහාචාර්යවරයෙකි. නව ආගම්, විද්‍යාව සමඟ ආගමික සම්බන්ධතාවය සහ මිනිසුන් ආහාර සමඟ ඇති අර්ධ-ආගමික සම්බන්ධතාවය ඇතුළුව නව හෝ විකල්ප ආගමික ප්‍රවාහයන් ඔහු පර්යේෂණය කරයි. ඔහු අනාගතවක්තෘවරුන් සහ ප්‍රෝටෝන: නව ආගමික ව්‍යාපාර හා විද්‍යාව විසිවන සියවසේ ඇමරිකාවේ (නිව් යෝර්ක් යුනිවර්සිටි ප්‍රෙස්), උතුරු ඇමරිකාවේ ආගම, ආහාර සහ ආහාර ගැනීමේ සම කර්තෘ (කොලොම්බියා යුනිවර්සිටි ප්‍රෙස්) හි කතුවරයා වේ. නව ආගමික ව්‍යාපාර සඳහා බ්ලූම්ස්බරි සහකාරිය සහ නෝවා රිලිජියෝ හි සම-සාමාන්‍යාධිකාරී: විකල්ප හා හදිසි ආගම් පිළිබඳ ජර්නලය.

 

බෙදාගන්න