අසොන්සේ උකා

අසොන්සේ උකා ආගමේ සමාජ විද්‍යා ologist යෙක් / ඉතිහාස ian යෙකි. ඔහු 2013 දී දකුණු අප්‍රිකාවේ කේප් ටවුන් විශ්ව විද්‍යාලයට බැඳුණි. ඔහු 2005 සිට 2013 දක්වා ජර්මනියේ බයිරූත් විශ්ව විද්‍යාලයේ ඉගැන්වීය. ඔහු නයිජීරියාවේ ඉබාදාන් විශ්ව විද්‍යාලයේ (ඔහු ශාස්ත්‍රවේදී උපාධිය, එම්ඒ සහ එම්එස්සී උපාධි ලබා ගත්තේය) සහ ජර්මනියේ බයිරූත් විශ්ව විද්‍යාලයේ (එහිදී ඔහු ආචාර්ය උපාධිය හා ජනාවාස උපාධි ලබා ගත්තේය) අධ්‍යාපනය ලැබීය. සම-සමාලෝචනය කරන ලද සඟරා වල ප්‍රකාශන රාශියකට අමතරව පොත් පරිච්ඡේදවල දායකත්වයට අමතරව ඔහු කතුවරයා වේ A පෙන්තකොස්ත බලයේ නව ආදර්ශය: නයිජීරියාවේ මිදුණු ක්‍රිස්තියානි පල්ලියේ දෙවියන්ගේ අධ්‍යයනය (අප්‍රිකා වර්ල්ඩ් ප්‍රෙස් 2008). ඔහුගේ පර්යේෂණ අවශ්‍යතා අතරට ආගම සහ මාධ්‍ය, පෙන්තකොස්තවාදයේ සමාජ විද්‍යාව සහ ආගම සහ නාගරීකරණය ඇතුළත් වේ.

 

බෙදාගන්න