සංසද සම්මුඛ සාකච්ඡා

බෙදාගන්න

බ්‍රැන්ච් ඩේවිඩියන්ස්
“කර්මෙල් කන්දට මාරාන්තික හමුවීම: ඩේවිඩ් ශාඛාව - ෆෙඩරල් නියෝජිතායතන ගැටුම”
පෙබරවාරි 28 - 19 අප්‍රියෙල් 1993
ස්ටුවර්ට් රයිට් සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක්
තැපැල් දිනය: 9 / 13 / 2013

සෙස්නූර්
“සෙස්නූර්, නව ආගම් පිළිබඳ අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය”
 මැසිමෝ ඉන්ට්‍රොවිග්නෙ සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක්
තැපැල් දිනය: 6 / 7 / 2016

චිරිකාහු අප්පේස්
“මුතුන් මිත්තන්ට සහ ඔවුන්ගෙන් පැවතෙන්නන්ට ගෞරව කිරීම: චිරිකාහු අප්පච්චි"
එච්. හෙන්රියාටා ස්ටොකෙල් සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක්

සංස්කෘතික දැනුවත් කිරීමේ චලනය
“උතුරු ඇමරිකාවේ සංස්කෘතික දැනුවත් කිරීමේ ව්‍යාපාරය: අතීත, වර්තමාන, අනාගතය”
 මයිකල් ලැන්ගෝන් සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක්
තැපැල් දිනය: 8 / 10 / 2014

“ආගමික භූ දර්ශනය අවබෝධ කර ගැනීම: තොරතුරු-නිකාය / තොරතුරු-සංස්කෘතික ඉදිරිදර්ශනය”
මයිකල් ක්‍රොප්වෙල්ඩ් සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක්
තැපැල් දිනය: 12 / 29 / 2015

ස්වර්ගයේ දොරටුව
“තාරකා අපේක්‍ෂා කිරීම: ස්වර්ගයේ දොරටුව”
 බෙන්ජමින් සෙලර් සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක්
තැපැල් දිනය: 7 / 14 / 2015

තොරතුරු
“සුළුතර ආගම් පිළිබඳව දැනුම් දෙන්නේ කෙසේද: එහි විසිපස් සංවත්සරය පිළිබඳ තොරතුරු සැමරීම”
අයිලීන් බාර්කර් සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක්
තැපැල් දිනය: 12 / 24 / 2013

ආරාධිත ආගම
“නව නිපැයුම් ආගම්”
කැරොල් කූසාක් සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක්
තැපැල් දිනය: 10 / 7 / 2017
ආගමික අධ්‍යයන ව්‍යාපෘතියේ අවසරය ඇතිව පළ කරන ලදි

ඉස්ලාමීය රාජ්‍යය
“බටහිර මිලිටරි මැදිහත්වීම යනු අයිසිස්ට අවශ්‍ය දෙයයි”
මැසිමෝ ඉන්ට්‍රොවිග්නෙ සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක්
හි අවසරය ඇතිව පළ කරන ලදී වතිකානු අභ්යන්තර
තැපැල් දිනය: 9 / 23 / 2014

ජෛනිස්ම්
“ජෛන නායකයෙක් ලෝකය අමතයි”
ගුරුදේව ශ්‍රී චිත්‍රබානුජි සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක්
අවසරය ඇතිව ෆෝබ්ස් සඟරාව
තැපැල් දිනය: 6 / 30 / 2013

මිලේනියල් ආගම
“සහස්‍ර ආගම ලෙස ජාතික සමාජවාදය?
ඩේවිඩ් රෙඩ්ල්ස් සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක්
තැපැල් දිනය: 8 / 13 / 2014

මෝමන්වාදය
"එල්ඩීඑස් පල්ලියේ සමානාත්මතාවය සෙවීම: කාන්තා පිළිවෙල සඳහා ක්‍රියාකාරිත්වය"
කේට් කෙලී සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක්
තැපැල් දිනය: 10 / 27 / 2014

මහජන පන්සල
සාමූහික මතකයේ මහජන පන්සල නිර්වචනය කිරීම හා ආරක්ෂා කිරීම ”
ෆීල්ඩින් එම්. මැක්ජි III සහ ආචාර්ය රෙබෙක්කා මියර් සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාව
තැපැල් දිනය: 8 / 24 / 2013

සැන්ටා මුවර්ට්
“සැන්ටා මුවෙට්: නගරයේ නව ශාන්තුවරයා”
ආචාර්ය ආර්. ඇන්ඩ rew චෙස්නට් සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක්
තැපැල් දිනය: 6 / 30 / 2013

VOUDOU
"හිවීය වෝඩෝ චාරිත්රයට පැමිණෙන අයුරු"
සැලි Glass න් ග්ලාස්මන් සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක්
තැපැල් දිනය: 10 / 9 / 2018

වෙස්ට්බෝරෝ බැප්ටිස්ට් චර්ච්
“ආරම්භකයා මිය යන විට: පාස්ටර් ෆ්‍රෙඩ් ෆෙල්ප්ස් පසු වූ වෙස්ට්බෝරෝ බැප්ටිස්ට් පල්ලිය”
ආචාර්ය රෙබෙකා බැරට් සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක්
තැපැල් දිනය: 9 / 2 / 2014

නව ආගම්වල කාන්තාවන්
“නව ආගම්වල කාන්තාවන්”
ආචාර්ය ලෝරා වැන්ස් සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක්
තැපැල් දිනය: 4 / 27 / 2015

බෙදාගන්න
යාවත්කාලීන කරන ලද්දේ: - රාත්‍රී 11:43

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2016 ලෝක ආගම් සහ අධ්‍යාත්මික ව්‍යාපෘතිය

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි

ලූක් ඇලෙක්සැන්ඩර් විසින් වෙබ් නිර්මාණය