සර්ප හැන්ඩ්ලර්ස්

බෙදාගන්න

සර්ප හෑන්ඩ්ලර්ස්

සර්ප හැසිරවීමේ සේවාව (2: 37 විනාඩි)
චැටනූටා එකතුවෙහි ටෙනසි ​​විශ්ව විද්‍යාලයේ වීඩියෝව
තැපැල් දිනය: 8 / 2 / 2013

ස්වාමීන් වන යේසුස් ක්‍රිස්තුස්ගේ දේවස්ථානයේ සර්පයන් හැසිරවීමේ සේවය (1: 44 විනාඩි)
තැපැල් දිනය: 8 / 2 / 2013

රොක් හවුස් ශුද්ධවූ දේවස්ථානයේ සර්ප හැසිරවීමේ සේවය (1: 44 විනාඩි)
තැපැල් දිනය: 8 / 2 / 2013

බටහිර වර්ජිනියාවේ ජොලෝහි සර්ප හැසිරවීමේ සේවය (2: 10 විනාඩි)
තැපැල් දිනය: 8 / 2 / 2013

සර්පයෙකු දෂ්ට කිරීම පිළිබඳ සාකච්ඡාව (4: 26 විනාඩි)
පසු දිනය 8 / 2 / 2013


බෙදාගන්න
යාවත්කාලීන කරන ලද්දේ: - රාත්‍රී 7:02

පරිවර්තන

WRSP ගූගල් පරිවර්තන විසින් පෙළ ද්‍රව්‍ය සඳහා ස්වයංක්‍රීය පරිවර්තන ඉදිරිපත් කරයි. මුල් පෙළ ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති බවත්, වෙනත් භාෂාවලට පරිවර්තනය කිරීම හරියටම වාචික නොවන බවත් කරුණාවෙන් සලකන්න.

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2016 ලෝක ආගම් සහ අධ්‍යාත්මික ව්‍යාපෘතිය

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි

ලූක් ඇලෙක්සැන්ඩර් විසින් වෙබ් නිර්මාණය