කැනේඩියානු ආගමික හා අධ්‍යාත්මික පූජනීය ස්ථාන

බෙදාගන්න

ප්රොෆයිටඩ්

ඉදිරි ගමන

  • ලෝකයේ රැජිනගේ කතෝලික සභාවේ මොන්ට්රියල්
  • ක්රොයික් ඩි මොන් රෝයල්, මොන්ට් රෝයල්
  • මොන්ට්රියල් නෝට් ඩේම් බැසිලිකාව
  • අපේ කේප් දේවස්ථානයේ ආර්යාව, ට්‍රොයිස්-රිවියර්ස්
  • සාන්ත- ne න්-ඩි-බියුප්‍රෂ්රීන්, සාන්ත- ne න් ද බියුප්‍රේ
  • ශාන්ත ජෝශප් ඔෙර්ටෝරි, මොන්ට්රියල්
  • ක්විබෙක්හි සාන්ත- ne න්-ඩි-බියුප්රේ දේවස්ථානය

බෙදාගන්න
යාවත්කාලීන කරන ලද්දේ: - රාත්‍රී 6:55

කතුහිමිකම © 2016 ලෝක ආගම් සහ අධ්යාත්මික ව්යාපෘතිය

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි

ලූක් ඇලෙක්සැන්ඩර් විසින් වෙබ් නිර්මාණය