ජෛනවාදය

බෙදාගන්න

ජෙෆ්රි ඩී. ලෝන්ග්, “ධර්ම පරමාදර්ශය සහ එතොස් සමහර තීක්ෂ්ණ බුද්ධිය
ජෛන ආගමෙන් සහ වේදන්තයෙන්
"
තැපැල් දිනය: 9 / 7 / 2014

ජෙෆ්රි ඩී. ලෝන්ග්, “බහුකාර්යතාව සහ නිර්මාණශීලිත්වය: ආගමික බහුත්වවාදයට ජෛන ආනුභාව ලත් ප්‍රවේශයකි.”
තැපැල් දිනය: 6 / 13 / 2013

ජෙෆ්රි ඩී. ලෝන්ග්, “අනෙකන්තවාඩා සහ අහිම්සා.”
තැපැල් දිනය: 6 / 13 / 2013


 

බෙදාගන්න
යාවත්කාලීන කරන ලද්දේ: - පෙ.ව .6:56

පරිවර්තන

WRSP ගූගල් පරිවර්තන විසින් පෙළ ද්‍රව්‍ය සඳහා ස්වයංක්‍රීය පරිවර්තන ඉදිරිපත් කරයි. මුල් පෙළ ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති බවත්, වෙනත් භාෂාවලට පරිවර්තනය කිරීම හරියටම වාචික නොවන බවත් කරුණාවෙන් සලකන්න.

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2016 ලෝක ආගම් සහ අධ්‍යාත්මික ව්‍යාපෘතිය

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි

ලූක් ඇලෙක්සැන්ඩර් විසින් වෙබ් නිර්මාණය