කැනේඩියානු ආගමික හා අධ්‍යාත්මික කණ්ඩායම් පැතිකඩ

බෙදාගන්න

පැතිකඩයන්

කණ්ඩායම් පැතිකඩ ඉදිරියට ගෙන යාම

  • ජලජ පදනම (TBA)
  • අසීමිත ප්‍රේමයේ ප්‍රේරිතයන් (TBA)
  • සාම දරුවන් (TBA)
  • ඒකාබද්ධ දර්ශනය (ඇල්බර්ටා විශ්වවිද්යාලය)
  • දලයි ලාමා සාම අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානය (TBA)
  • ලා මිෂන් ඩි ස්පාට් ශාන්ත (සූසන් පාමර්, ඩෝසන් විද්යාලය සහ කොන්කෝඩියා විශ්ව විද්යාලය)
  • ලෙස් පැලියින්ස් ශාන්ත මිචෙල් (මාටින් ජෙෆ්රි, කොල්ජ් එඩුවාඩ්-මොන්නෙට්ට්)
  • පෝටස් කෝවිල (ඩොනල්ඩ් බෝස්වර්ටර්, කොන්කෝඩියා විශ්ව විද්යාලය)

බෙදාගන්න
යාවත්කාලීන කරන ලද්දේ: - රාත්‍රී 4:55

කතුහිමිකම © 2016 ලෝක ආගම් සහ අධ්යාත්මික ව්යාපෘතිය

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි

ලූක් ඇලෙක්සැන්ඩර් විසින් වෙබ් නිර්මාණය