Ethan Doyle White

Ethan Doyle White PhD este specializat în religiile Angliei timpurii medievale și în păgânismul modern și în formele conexe de ocultism. El este autorul Wicca: Istorie, credință și comunitate în vrăjitoria păgână modernă (Sussex Academic Press, 2016) și co-editor al Magie și vrăjitorie în vestul modern (Palgrave Macmillan, 2019). Cercetările sale publicate au acoperit subiecte precum utilizarea modernă păgână a monumentelor arheologice, influența ocultismului în muzica lui David Bowie și închinarea reînviată a iubitului îndumnezeit al lui Hadrian Antinous. În prezent se află în consiliul de redacție al Citirea religiei, site-ul web al revistei Academiei Americane de Religie.

Share