Istnieje wiele form i przejawów religijnej i duchowej organizacji i działalności. Naukowcy o uznanej wiedzy specjalistycznej w wybranych dziedzinach zostali zaproszeni do organizacji wymienionych poniżej projektów tematycznych.


MARIANSKIE GRUPY ODZIEŻOWE I DOTYCHCZASOWE
(Dyrektor projektu: Joseph Laycock)

RUCHY RELIGIJNE I DUCHOWE I SZTUKI WIZUALNE
(Dyrektor projektu: Massimo Introvigne)

WSPÓLNOTY DUCHOWE I WIZJARSKIE
(Kierownik projektu: Timothy Miller)

KOBIETY W ŚWIATOWYM PROJEKCIE RELIGII I DUCHOWOŚCI
(Kierownicy projektu: Rebecca Moore, Catherine Wessinger)

JOGA W ŚWIATOWYCH RELIGIACH I DUCHOWOŚCI
(Kierownicy projektu: Suzanne Newcombe i Karen O'Brien-Kop)

MIEJSCA PIELGRZYMKOWE I PRAKTYKI NA ŚWIECIE
(Kierownicy projektu: John Eade, Ian Reader)
Nadchodzący projekt

Udostępnij