UCZNIOWIE W SCHOLARS CORNER

WRSP to wspólny projekt akademicki wspierany przez naukowców zajmujących się religią i duchowością, ze szczególnym uwzględnieniem ruchów alternatywnych i wschodzących. Sukces WRSP zależy od wkładu naukowców dzielących się swoją wiedzą z szerszą społecznością akademicką. Wielu naukowców wnosi stały wkład do WRSP jako część ich programu naukowego. Wkłady te znacznie wzmocniły projekt; zostali wyznaczeni jako Współpracownicy naukowi w WRSP. Wielu młodych, wschodzących naukowców współpracowało z uznanymi autorami WRSP przy przygotowywaniu profili WRSP i zostało wyznaczonych jako Asystenci naukowi w WRSP.

SENIORZY SENIORZY RELIGII WRSP

Wielu badaczy religii znacząco przyczyniło się do rozwoju alternatywnej i powstającej religii i duchowości jako dziedziny badań. Ukształtowały jej kontury i treść. Osoby wyznaczone jako WRSP Senior Religion Scholars włączyły WRSP do swojego stypendium na różne sposoby, które wzmocniły projekt.

STOWARZYSZENI BADAWCZE WRSP

Susie C. Stanley

ASYSTENTÓW BADAWCZYCH WRSP

Kilku wybitnych studentów przyczyniło się do rozwoju WRSP. Wielu studentów studiów licencjackich i początkujących magisterskich asystowało wydziałowi w gromadzeniu danych i opracowywaniu profili dla WRSP w związku z ich pracą akademicką. W niektórych przypadkach pojawiają się jako współautorzy na profilach z pracownikami wydziału.

Pani Leah Hott (2012-2013)
Pani Hott studiowała psychologię na Uniwersytecie Virginia Commonwealth. Niezwykle uzdolniona uczennica, brała udział w przygotowaniu i autorstwie kilku profili WRSP:

Pani Amanda Telefsen (2011-2012)

Ms. Olivia Groff

 

 

Pani Stephanie Edelman (2011-2012)

 

 

 

FILMY NAROŻNE SCHOLARA

W ramach projektu Scholar's Corner udostępnia materiały wideo z kilku źródeł.

  • Nova Religio i WRSP stworzyły wspólny projekt wideo. Nova Religio produkuje wywiady wideo z Nova Religio autorów o swojej pracy naukowej oraz o nowych nurtach i problemach w religiach. The World Religions and Spirituality Project przeprowadza wywiady wideo z autorami na tematy związane z akademickim badaniem nowych i alternatywnych religii.
    Wywiady wideo zorganizowane przez Nova Religio można uzyskać bezpośrednio przez kanał wideo Nova Religio na YouTube oraz przez stronę Scholar's Corner. WRSP filmy są publikowane na kanale YouTube WRSP i są również dostępne na stronie Kącik uczonych.
  • Wywiady wideo, konferencje i seminaria przeprowadzone pod auspicjami INFORM (Sieć informacyjna poświęcona ruchom religijnym) i opublikowane na Kanał INFORM na YouTube.
  • Wywiady online przygotowywane samodzielnie przez religioznawców.

WYWIADY WIDEO NOVA RELIGIO

Autor: Damon Berry
Link do wywiadu: „Wyborcy proroctw i chrześcijańskie wsparcie dla Trumpa”
Moderator: Katarzyna Wessinger
Data: maj 26,2020

Autor: Egil Asprem
Link do wywiadu: „Magiczna teoria polityki”.
Moderator: Katarzyna Wessinger
Data: czerwiec 1, 2020

WYWIADY WIDEO WRSP

Stypendysta WRSP: James T. Richardson
Link do wywiadu: „The Brainwashing Thesis”
Bibliografia wywiadu z Jamesem T. Richardsonem
Moderator: Katarzyna Wessinger
Data: Maj 1, 2021


POINFORMOWAĆ
VIDEOS

Te filmy są pobierane z zasobów wideo opublikowanych w serwisie Kanał INFORM na YouTube.

Uczony: Simon Dein
Link do wywiadu: „Uzdrowienie religijne i nieśmiertelność wśród chasydów lubawiczerskich".
Moderator: Suzanne Newcombe
Opis: Wywiad omawia wierzenia i praktyki związane z uzdrawianiem religijnym i nieśmiertelnością w ruchu Lubavitcher.
Data: 21 grudnia 2020 r.

Uczony: Mikel Burley

Link do wywiadu: „Konkurencyjne koncepcje nieśmiertelności i nirwany wśród interpretatorów buddyzmu".
Moderator: Sarah Harvey
Opis: Ten wywiad zbada niektóre z zakresu przekonań i praktyk, które są ściśle związane z nieśmiertelnością w kontekście porównawczym. Będzie badać ideę nieśmiertelności, przyglądając się bliżej temu, jak jest ona bezpośrednio stosowana w życiu ludzi. Co się dzieje, gdy nieśmiertelność jest rozumiana jako możliwość - a nawet rzeczywistość?
Data: lipiec 30, 2020

Naukowcy: uczestnicy seminarium
Link do seminarium: „Seminarium INFORM: Wykorzystywanie seksualne w kontekście wiary lub wiary".
Opis: Seminarium poświęcone będzie problemowi wykorzystywania seksualnego występującego w kontekstach religijnych w nadziei na zidentyfikowanie nowych sposobów rozpatrywania problemu i potencjalnych sposobów łagodzenia szkód.
Data: lipiec 29, 2020

Uczony: Carole Cusack
Link do wywiadu: „GI Gurdżijew i zdrowie i uzdrowienie"
Opis: Badania dotyczące zdrowia i praktyk leczniczych Jerzego Iwanowicza Gurdżijewa (ok. 1866-1949)
Data: lipiec 23, 2020

Uczony: Eileen Barker
Link do wywiadu: „Czym są nowe ruchy religijne".
Moderator: Ismail Mesut Sezgin
Opis: Odkrywanie definicja religii mniejszościowych i nowych ruchów religijnych.
Data: 2 czerwca 2018 r.

Prowadzący: Uczestnicy konferencji
Link do wywiadu: „Brytyjski strach przed nadużyciami satanistycznymi: 25 lat później".
Opis: Konferencja analizuje przerażenie poprzez relacje z pierwszej ręki od pogan, mediów i naukowców.
Data: lipiec 22, 2016

Badacze: Sarah Jane Harvey i Suzanne Newcombe
Link do prezentacji: „Religie apokaliptyczne i płeć - jak daleko możemy uogólniać?"
Opis: W tej prezentacji rozważymy, jakich uogólnień można dokonać na podstawie 198 grup wyznających tysiącletnie przekonania - ilu ma przywódczynie kobiet? Ilu z nich skupia się na dynamice płci jako elemencie swoich nauk? Czy ruchy milenijne są bardziej podatne na przemoc niż inne grupy?
Data: luty 9, 2016

AMERYKAŃSKA AKADEMIA RELIGII:
Identyfikowanie, nazywanie i leczenie krzywd w nowych ruchach religijnych

Ta dyskusja przy okrągłym stole była sponsorowana przez sekcję Nowych Ruchów Religijnych Amerykańskiej Akademii Religii w dniu 22 listopada 2021 r. Skupia się ona na pytaniu, w jaki sposób możemy zająć się zapobieganiem krzywdzie i nadużyciom w „kultach” i nowych ruchach religijnych. Omawia wiele grup, które zwróciły uwagę całego kraju, takich jak NXIVM, Scjentologia, Dzieci Boże itp.

Po wypowiedziach otwierających paneliści zajęli się następującymi pytaniami: Jakie są obecnie metody identyfikacji szkód w NRM i jak można je poprawić?; Kiedy praktyki w NRM powinny być określane jako nadużycie?; Jak możemy promować większą odpowiedzialność i przejrzystość?; Jakie są odpowiednie podejścia terapeutyczne dla obecnych i byłych członków?; W jaki sposób społeczność terapeutyczna może współdziałać z naukowcami NRM, aby tworzyć lepsze zasoby? Kończy się pytania i odpowiedzi członków publiczności.

Uczestnicy:
dr Jeff Levin, MPH, FACE, Uniwersytet Baylor;
dr Brett Merrill, ABPP, CGP, Uniwersytet Brighama Younga;
dr Susan J. Palmer, Uniwersytet Concordia;
mgr Jessica Pratezina, Uniwersytet Wiktorii;
Erin Prophet, MPH, PhD, University of Florida.
Przewodniczący: dr Joseph Laycock, Uniwersytet Stanowy w Teksasie
Link do okrągłego stołu: Identyfikowanie, nazywanie i leczenie krzywd w nowych ruchach religijnych
Dalsze informacje przy okrągłym stole
Data: listopad 22, 2021

PROGRAM NA RZECZ EWOLUCJI DUCHOWOŚCI

Program Ewolucji Duchowości w Szkole Divinity Uniwersytetu Harvarda wspiera naukowe badania nad powstającymi ruchami duchowymi, zmarginalizowaną duchowością i innowacyjnymi krawędziami ustalonych tradycji religijnych. Jednym z podstawowych zadań nowego Programu Ewolucji Duchowości na Harvardzie jest uczciwe przyjrzenie się zarówno pozytywnym, jak i negatywnym wymiarom powstających ruchów duchowych. Program, Dan McKanan, jest starszym wykładowcą w dziedzinie teologii, Ralph Waldo Emerson Unitarian Universalist Association. Asystent Dyrektora Programowego, Natalia Szwiena, jest kandydatem MTS 2021 w Harvard Divinity School.

Uczestnicy: Erin Prophet i Jessica Pratezina
Link do wywiadu: Afirmacja osobistej sprawczości w dyskusjach na temat nadużywania władzy w alternatywnych przestrzeniach duchowych
Opis: Dyskusja na temat podejść do rozmów i badań dotyczących duchowej krzywdy, przy jednoczesnym afirmowaniu osobistego sprawstwa.
Moderator: Dan McKanan
Data: Maj 6, 2021

NIEZALEŻNIE PRZYGOTOWANE ZASOBY WIDEO

Filmy w tej sekcji Scholar's Corner obejmują ważne projekty wideo poza patronatem Nova Religio, INFORM i WRSP, które są organizowane przez naukowców w celach zawodowych i edukacyjnych.

Tragedia Dawida w oddziale w Waco: czego się nauczyliśmy lub czego nie nauczyliśmy? (2: 53: 00)
Uczeni biorący udział w rozmowie: J. Phillipa Arnolda, Katarzynie Wessinger, Stuart A. Wright, James D. Tabor.
Data: Kwiecień 9, 2021
Prawa autorskie: Reunion Institute, 2020
Niezależne sekcje filmu
Bibliografia do dyskusji uczonych w tragedii oddziału w Waco

 

 


 

 

Udostępnij