Formy i tradycje religijnej i duchowej ekspresji często pokrywają się z granicami geograficznymi, politycznymi i kulturowymi. Uczeni o uznanej wiedzy specjalistycznej w zakresie konkretnych tradycji regionalnych zostali zaproszeni do zorganizowania Projekty regionalne wymienione poniżej.


AUSTRALIJSKIE RELIGIJNE I DUCHOWE TRADYCJE
(Kierownicy projektu: Carole Cusack, Bernard Doherty)

Kanadyjskie tradycje religijne i duchowe
(Kierownicy projektu: Susan Palmer, Hillary Kaell)

JAPOŃSKIE NOWE RELIGIE
(Kierownicy projektu: Ian Reader, Erica Baffelli, Birgit Staemmler)

RELIGIA I DUCHOWOŚĆ W ROSJI I EUROPIE WSCHODNIEJ
(Kierownicy projektu: dr Kaarina Aitamurto, dr Maija Penttilä)

DUCHOWE I RELIGIJNE TRADYCJE WE WŁOSZECH
(Dyrektorzy projektu: Stefania Palmisano i Massimo Introvigne)

Udostępnij