WSPARCIE WRSP

Pandemia Projekt World Religions & Spirituality Project (WRSP) jest finansowany poprzez wyposażenie projektu. Celem ustanowienia wyposażenia jest stworzenie ciągłości projektu i zapewnienie jego stałego dziedzictwa jako źródła dla naukowców i innych osób zainteresowanych współczesnymi grupami religijnymi w Ameryce Północnej. Roczne odsetki generowane przez kapitał zostaną wykorzystane na utrzymanie i rozwój strony internetowej. Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę i różnorodność grup religijnych i duchowych w Ameryce Północnej, a także szybkość zmian w niektórych grupach, środki na utrzymanie i rozbudowę witryny są kluczowe dla powodzenia jej misji.

Aby przedyskutować wsparcie dla tego wyposażenia, skontaktuj się z:

Dr David G. Bromley, Dyrektor
Projekt Światowych Religii i Duchowości
Telefon: (804) -840-9172
e-mail: bromley@wrldrels.org

Udostępnij