Jerzy Wierny

Dr George Faithful jest profesorem nadzwyczajnym religii i filozofii na Dominican University of California. Jego pierwsza książka, Matkowanie Ojczyźnie (Oxford, 2014) przeanalizowali teologię Matki Basilei Schlink i Ewangelickiego Zgromadzenia Sióstr Maryi zbiorowej niemieckiej winy narodowej za Holokaust. Jego obecny projekt książkowy bada przeplatające się tematy rasy, pochodzenia etnicznego, płci i seksualności w dziele św. Jana od Krzyża. Mieszka z żoną i dziećmi w hrabstwie Sonoma.

Udostępnij