Jennifer Kosatka Seman

Dr Jennifer Koshatka Seman prowadzi obecnie zajęcia z wielokulturowej historii Ameryki i historii Ameryki Łacińskiej na Metropolitan State University of Denver, gdzie jest wykładowcą historii. Jej zainteresowania badawcze dotyczą interakcji między praktykami subalternów a instytucjonalnymi formami władzy na pograniczu amerykańsko-meksykańskim i na Zachodzie Stanów Zjednoczonych oraz sposobami, w jakie rasa, płeć i duchowość wpływają na tę interakcję. Jennifer jest autorką Borderlands Curanderos: Światy Santa Teresa Urrea i Don Pedrito Jaramillo (Austin: University of Texas Press, 2021), jej pierwsza książka. Pogranicze Curanderos o „małych światach” dwóch meksykańskich uzdrowicieli, lub curanderos, Santa Teresa Urrea i Don Pedrito Jaramillo i jak informowali „większe światy” przełomu wieków, kiedy przekraczali granicę z Meksyku do Stanów Zjednoczonych i uzdrawiali poszczególne ciała, a także większe ciała społeczne, zwłaszcza ludzie pochodzenia meksykańskiego i rdzenni mieszkańcy, którzy stanęli w obliczu coraz bardziej opresyjnej, wykluczającej i brutalnej władzy państwowej na pograniczu amerykańsko-meksykańskim. Jennifer otrzymała doktorat z historii na Southern Methodist University i opublikowała swoje badania w czasopismach Badania w religii / naukach Religie i Dziennik Zachodu oprócz prezentowania go na konferencjach dla Western Historical Association, Texas Historical Association, American Historical Association i History of Science Society.

 

Udostępnij