E. czarny

E. Black jest niezależnym uczonym zainteresowanym Międzynarodową Misją Pokojową Ojca Boskiego jako nowym ruchem religijnym i zjawiskiem społecznym. W szczególności koncentruje się na badaniu relacji między misją pokojową a świątynią Narodów. Jej prace można obejrzeć pod adresem https://jonestown.sdsu.edu/?page_id=16538.

Udostępnij