Mark Sedgwick

Mark Sedgwick jest profesorem arabskich i islamskich studiów na Uniwersytecie Aarhus. Z wykształcenia jest historykiem, a przez dwadzieścia lat wykładał na American University w Kairze. Jego prace koncentrują się na islamie nowoczesnym i ponadregionalnym, a zwłaszcza na sufizmie i tradycjonalizmie. Pracował także nad modernizmem islamskim i terroryzmem.

Udostępnij