Holly Folk

Holly Folk jest historykiem zajmującym się religią i kulturą amerykańską XIX i XX wieku. Jej badania dotyczą różnych ruchów społecznych, które wykraczają poza „główny nurt”, w tym nowych religii, komun i utopii, anarchizmu i medycyny alternatywnej. Na WWU prowadzi zajęcia z teorii i metod, historii religii Ameryki i religii współczesnego świata. Folk napisał tom o nowych ruchach religijnych, który jest częścią bazy danych World Religions, która ma zostać opublikowana przez Infobase / Facts on File. Monografia oparta na jej rozprawie Vertebral Vitalism: Narodziny chiropraktyki, został opublikowany przez UNC Press. Służyła w zarządzie Stowarzyszenia Studiów Komunalnych od 2010.

Udostępnij