Rachel Feldman

Rachel Feldman jest doktorantką na wydziale antropologii kulturowej Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis. Jej mająca się wkrótce ukazać rozprawa (czerwiec 2018 r.) „Ruch trzeciej świątyni: od marginesów do głównego nurtu” analizuje niedawną popularyzację Ruchu Trzeciej Świątyni, który ma na celu ustanowienie teokratycznego porządku biblijnego w Izraelu. Jej praca podoktorancka obejmie porównawcze badanie etnograficzne społeczności Bnei Noah w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Południowej i Azji. Obecnie pracuje nad krótkometrażowym filmem dokumentalnym „Dzieci Noego: Narodziny religii” o Noahidizmie na Filipinach, który ma zostać wydany przez The Guardian (2018).

Udostępnij