Peter Jan Margry

Dr Peter Jan Margry posiada tytuł magistra historii (Uniwersytet Amsterdamski, 1983) i doktorat na Uniwersytecie w Tilburgu (2000). Jest profesorem etnologii europejskiej na Uniwersytecie w Amsterdamie, a także pracuje jako starszy pracownik naukowy na Wydziale Etnologii Meertens Institute w Amsterdamie, jednym z ośrodków badawczych Królewskiej Holenderskiej Akademii Nauk. Jego badania koncentrują się na kulturze wizjonerskiej, pielgrzymkach i rytuale, ukrytej religii, pamięci kulturowej i dziedzictwie kulturowym.

Udostępnij