Carole Cusack

Carole M. Cusack ukończyła University of Sydney na Bachelor of Arts (podwójne wyróżnienie w religioznawstwie i literaturze angielskiej) w 1986 r. Ukończyła doktorat na Wydziale Sztuk Pięknych na podstawie pracy pt. „Badanie procesu nawrócenia ludów germańskich w późnej starożytności i wczesnym średniowieczu” (opublikowana as Conversion Among the Germanic Peoples, Cassell, 1998) na Uniwersytecie w Sydney, który ukończył w 1996 r. W tym samym roku została zatrudniona na pełnym etacie na Wydziale Religijnym. Ukończyła studia w 2001 roku z tytułem magistra pedagogiki (psychologia edukacyjna). Otrzymała nagrodę Wydziału Doskonałości w Nauczaniu (2004), Nagrodę Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych w zakresie nadzoru nad badaniami (2006) oraz Nagrodę Rektora za doskonałość w zakresie nadzoru wyższego stopnia naukowego (2010).

Służyła na Wydziale Sztuk i Nauk Społecznych (FASS na różnych wyższych stanowiskach, w tym na stanowisku dyrektora studiów licencjackich, dziekan (licencjat), pełniący obowiązki dyrektora akademickiego wsparcia i rozwoju oraz przewodniczącego Wydziału Studiów w Religia: W 2013-2014 była Pro-Dean (Nauczanie i uczenie się) w FASS, była redaktorem (z dr Christopherem Hartneyem, University of Sydney) Journal of Religious History (Wiley) z 2007-2015, i była założycielką edytora (z profesorem Liselotte Frisk, Uniwersytet Dalarna, Szwecja) z International Journal for Study of New Religions (Equinox) z 2010-2013, która zasiada w radach redakcyjnych czasopism International Journal for Study of New Religions (czasopismo Międzynarodowe Towarzystwo Badań Nowych Religii), Dziennik Studiów Religii (czasopismo Stowarzyszenia Badań nad Religią w Afryce Południowej), Atlantis (czasopismo Hiszpańskiego Stowarzyszenia Anglo-Ameryki n Studies), The Pomegranate: The International Journal of Pagan Studies (Equinox), Alternative Spirituality and Religion Review (wydawnictwo akademickie) i kilka innych czasopism.

Od 1 stycznia 2016 r. Jest redaktorką Literature & Aesthetics (czasopismo Sydney Society of Literature and Aesthetics) oraz współredaktorką (wraz z Rachelle Scott, University of Tennessee w Knoxville) Fieldwork in Religion (wydawnictwa Equinox). Jest współredaktorem (z Jamesem R. Lewisem) serii Brill Handbooks of Contemporary Religions i zasiada w redakcjach serii Sophia Monograph Series (Springer), serii Sacred and Secular Histories (Palgrave Macmillan), Oxford Studies in Western Esotericism (Oxford University Press) oraz seria ISSNR Approaches to New Religions (Palgrave Macmillan).

Jest profesorem religioznawstwa na Uniwersytecie w Sydney, katedrze osobistej, do której została wyznaczona w styczniu 2013. Jej zainteresowania badawcze obejmują religię średniowieczną, studia New Age, mitologię europejską, nawrócenie religijne, religię i nowe media, pogańskie studia, pielgrzymki i turystykę, czary i magię, nowe ruchy religijne, współczesne chrześcijaństwo i religię obywatelską.

Udostępnij