Massimo Introvigne

Massimo Introvigne, absolwent prawa i filozofii, jest dyrektorem zarządzającym CESNUR, Centrum Studiów nad Nowymi Religiami w Turynie we Włoszech. Jest autorem lub redaktorem około siedemdziesięciu książek o nowych ruchach religijnych, zachodniej ezoteryce i pluralizmie religijnym w języku angielskim, włoskim, francuskim i innych językach, w tym Bracia Plymouth (2018) i Wewnątrz Kościoła Boga Wszechmogącego: najbardziej prześladowany ruch religijny w Chinach (2020), zarówno wydane przez Oxford University Press, jak i monumentalne Satanizm: historia społeczna, wydanej przez Brill w 2016 r. W 2011 r. pełnił funkcję przedstawiciela OBWE (Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie) ds. zwalczania rasizmu, ksenofobii oraz nietolerancji i dyskryminacji chrześcijan i wyznawców innych religii. W latach 2012-2015 był przewodniczącym Obserwatorium Wolności Religijnej we włoskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Od 2018 roku jest redaktorem naczelnym dziennika o wolności religijnej w Chinach i innych krajach Gorzka zima.

Udostępnij