De missie van het Women in the World's Religions and Spirituality Project (WWRSP) is om het publiek voor te lichten over de belangrijke bijdragen die vrouwen leveren en hebben geleverd aan de ontwikkeling van religies op mondiaal niveau. Artikelen die via WWRSP op de website van het World Religions and Spirituality Project (WRSP) zijn gepubliceerd, richten zich op vrouwelijke oprichters en leiders, religieuze groepen en bewegingen die zijn opgericht en / of gevormd door vrouwen, de rol die vrouwelijke beoefenaars spelen in specifieke religieuze groepen en tradities, en controversiële kwesties met betrekking tot vrouwen in religies. Academische, maar toegankelijke artikelen van bekende geleerden over deze en andere onderwerpen zijn gericht op lezers die op zoek zijn naar betrouwbare informatie over vrouwen in religies.

 

VROUWEN OPRICHTERS, LEIDERS EN PIONIERS

RELIGIEUZE GROEPEN EN BEWEGINGEN GEBASEERD EN / OF VORMGEVORMD DOOR VROUWEN

HEILIGEN EN GODINNEN

WWRSP INTERVIEWS

ARTIKELEN EN PAPIEREN

THEMATISCHE ESSAYS

DE ROLLEN VAN VROUWEN IN SPECIFIEKE RELIGIEUZE GROEPEN EN TRADITIES

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
Rebecca Moore en Catherine Wessinger,
Women in the World's Religions and Spirituality Project
remoore@sdsu.edu wessing@loyno.edu

Delen