Michaël Ashcraft

Lomaland

LOMALAND TIJDLIJN

1847: Katherine Tingley, leider van Lomaland, wordt geboren.

1851: WQ Judge, de voorganger van Tingley als hoofd van de Theosophical Society, wordt geboren.

1874: Gottfried de Purucker, Tingley's opvolger als leider van Lomaland, wordt geboren.

1875: De Theosophical Society wordt opgericht in New York City.

1883: Judge blaast de zieltogende Theosophical Society nieuw leven in.

1894: Katherine Tingley wordt lid van de Theosophical Society.

1895: De Theosophical Society in Amerika werd opgericht onder leiding van WQ Judge.

1896: WQ Rechter sterft.

1896-1897: Tingley ondernam een ​​wereldwijde tournee, een kruistocht genaamd.

1897 (februari): er werd een hoeksteenlegceremonie gehouden voor de School for the Revival of the Lost Mysteries of Antiquity (SRLMA), de organisatorische voorloper van de Lomaland-gemeenschap en het onderwijssysteem.

1898 (februari): Tingley en aanhangers hernoemden de Theosophical Society in Amerika naar Universal Brotherhood and Theosophical Society op een conventie in Chicago, die ze betekenis gaven als een cruciale gebeurtenis in de grote tijdcycli.

1898 (zomer-herfst): Tingley organiseerde hulp voor soldaten uit de Spaans-Amerikaanse oorlog in Montauk Point, Long Island.

1911: De Point Loma-site kreeg de wettelijke naam Lomaland.

1929 (juli): Katherine Tingley sterft en Gottfried de Purucker neemt het leiderschap over Lomaland over.

1942: Gottfried de Purucker sterft.

1942: Theosofen van Point Loma verhuizen naar Covina, Californië

OPSCHRIFT / GROEP GESCHIEDENIS

De eerste Europese expeditie die in Californië aan land kwam, deed dat bij Point Loma. In het Spaans betekent de uitdrukking Point Loma "Heuvelpunt". In Kumeyaay, de taal van indianen in de buurt, werd deze locatie 'Black Earth' genoemd.

Lomaland was de naam van een theosofische gemeenschap in Point Loma, een gebied aan de noordkant van het schiereiland ten westen van en aan de overkant van de Baai van San Diego vanuit het centrum van San Diego, Californië. Ten westen van Point Loma ligt de Stille Oceaan. Op het moment dat theosofen eind jaren 1890 en begin 1900 naar Point Loma verhuisde, was het gebied grotendeels onontwikkeld. Theosofen plantten fruitboomgaarden en moestuinen, en bomen en struiken die uiteindelijk de hele theosofische gemeenschap van Point Loma bedekten. De naam Lomaland werd in 1911 de wettelijke naam van deze locatie.

De theosofen die naar Point Loma verhuisden, woonden op veel plaatsen in de Verenigde Staten, maar ook in het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Ze waren lid van een theosofische organisatie onder leiding van de Iers-Amerikaan William Q. Judge (1851-1896), die tot de oorspronkelijke groep individuen behoorde die in 1875 in New York City de eerste instantie van de Theosophical Society begon. De Theosophical Society kende de eerste jaren in de Verenigde Staten weinig groei. De tweelingstichters van de Theosophical Society, Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) [Afbeelding rechts] en Henry Steele Olcott (1832-1907), ontmoetten elkaar terwijl beiden spiritistische verschijnselen aan het onderzoeken waren. Ze verlieten de Verenigde Staten naar India in 1878. Judge nam de leiding over de jonge Society in de Verenigde Staten. Onder zijn leiding groeide het aanzienlijk en richtte het lokale vestigingen op in steden in het hele land. Judge ontmoette Katherine Tingley (1847-1929), een sociale hervormer uit New England, en was onder de indruk van haar capaciteiten. Toen hij in 1896 stierf, nam ze de mantel van zijn leiderschap op zich, hoewel dit destijds fel werd bestreden door verschillende andere leiders. Tingley was een visionair. Ze geloofde dat zij en haar collega's voorbestemd waren om een ​​prachtige, utopische stad in het Amerikaanse Westen te stichten. Toen zij en haar gezelschap van verschillende andere theosofen in 1896 een wereldreis maakten, de kruistocht genaamd, ontmoette ze Gottfried de Purucker (1874-1942) terwijl ze door Californië reisde. Het bewijs is dat ze een agent had gestuurd om beschikbaar land te zoeken dat de Society kon kopen in Californië, maar er kon geen worden gevonden. De Purucker, die destijds in Zuid-Californië woonde en een bewonderaar van Tingley was, vertelde haar over land aan de noordkant van het schiereiland Point Loma. De envelop waarop hij een ruwe kaart van Point Loma tekende, werd een dierbaar overblijfsel van de Point Loma-traditie. Tingley's agent kocht het land en de Universal Brotherhood and Theosophical Society (de naam van Tingley's organisatie na 1898) begon het proces om theosofen in de Verenigde Staten te werven om naar Point Loma te verhuizen. Theosofen geloofden dat de tijd verstreek in steeds groter wordende en samentrekkende cycli, en het jaar 1898 was bijzonder gunstig, aangezien er toen een nieuwe tijdcyclus aanbrak. Theosofen geloofden dat gevorderde zielen, de meesters genaamd, theosofen begeleidden bij al hun inspanningen. Omdat de tijd rijp was en de Meesters hun inspanningen ondersteunden, werd Point Loma in de laatste jaren van de negentiende eeuw opgericht. In 1897 werd een formele ceremonie gehouden ter erkenning van het nieuwe huis van de theosofen, compleet met vrijmetselaarsrituelen.

In de loop der jaren groeide Lomaland in aantal. Er is nooit een consistente poging gedaan om het aantal volwassenen en kinderen bij te houden, maar federale volkstellingen geven aan dat Lomaland op zijn hoogtepunt bestond uit enkele honderden volwassenen en een nog groter aantal kinderen. De kinderen werden de primaire focus van de gemeenschap. Lomalanders redeneerden dat als ze aan het begin van een nieuwe cyclus zouden leven, de kinderen en jongeren de erfgenamen zouden zijn van de voordelen van die cyclus. Men dacht dat kinderen die toen in menselijke lichamen werden geboren, spiritueel gevorderd waren ten opzichte van die van eerdere generaties. Lomaland werd toen een soort kraamkamer voor hoogontwikkelde mensen. Hun ouders en andere verzorgers hoopten dat wanneer deze kinderen en jongeren volwassen zouden worden, ze belangrijke leiders en rolmodellen zouden worden voor anderen in de samenleving.

Aanvankelijk wilden Tingley en haar collega-theosofen een onderwijsinstelling beginnen in Lomland naar het model van de oude mysteriescholen uit de oudheid. Dergelijke scholen leerden een vorm van gnostische metafysica die de nadruk legde op de eenheid van alle dingen en de inwijdingsrituelen en -praktijken die stervelingen in staat stelden die eenheid op een diep spiritueel niveau aan te boren. Ze noemden deze instelling de School for the Revival of the Lost Mysteries of Antiquity (SRLMA). Deze indrukwekkende naam kon helaas niet voorkomen dat de SRLMA in de loop der jaren in slaperigheid veranderde. Maar het diende als een voorloper van een educatieve operatie die veel effectiever was dan de SRLMA, namelijk de Raja Yoga School.

Tingley [Afbeelding rechts] trok veel docenten aan om theosofische leringen te accepteren en naar Point Loma te verhuizen. Deze individuen werden de kern van Lomaland's Raja Yoga School. De uitdrukking "raja yoga" uit het Sanskriet werd door Lomalanders beschouwd als een holistische benadering van het opleiden van mensen, het cultiveren van het intellectuele, spirituele, fysieke en relationele. Aan het begin van de geschiedenis van Lomaland waren de meeste leerlingen op de school kinderen van volwassen theosofen die met hun gezin naar Point Loma verhuisden. Jongens en meisjes werden collectief opgevoed en opgeleid en gescheiden gehuisvest naar geslacht. Herinneringen van degenen die opgroeiden in Lomaland en in de Raja Yoga School bevatten gemeenschappelijke thema's van groepsactiviteiten, zoals wandelen in San Diego County, het maken van kunstwerken en het geven van dramatische uitvoeringen en orkestconcerten. Kinderen en jongeren op de school kregen naar de maatstaven van die tijd uitstekend onderwijs in kunst en geesteswetenschappen. Dat is voor een groot deel te danken aan de getalenteerde volwassenen die in Lomaland woonden en in staat waren om jonge geesten aan te nemen en op te leiden. Helaas beschikte Lomaland niet over een vergelijkbaar aantal volwassenen dat was opgeleid in verschillende beroepen waarvoor wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden nodig waren.

Naarmate de tijd verstreek en Raja Yoga-leerlingen volwassen werden als tieners en jongvolwassenen, erkenden de leiders van Lomaland de noodzaak om onderwijs op collegiaal niveau te geven in onderwerpen die universiteitsstudenten in onderwijsinstellingen in de Verenigde Staten ook zouden kunnen bestuderen. Deze omvatten wiskunde, geschiedenis, talen en muziek en ook vakken die hen zouden voorbereiden op de werkwereld, zoals steno en typen. En zo werd in 1919 de Theosofische Universiteit opgericht. Het zou zijn naam geven aan de uitgeverij van Lomaland, de Theosophical University Press, die actief is gebleven. Het werd bemand door veel van dezelfde volwassenen die jarenlang les hadden gegeven aan de Raja Yoga School, maar ook door jongere theosofen die in Lomaland waren opgegroeid.

Na de dood van Tingley in 1929, en onder leiding van haar opvolger, Gottfried de Purucker, [Afbeelding rechts] trouwden veel voormalige Raja Yoga's met elkaar en vertrokken uit Point Loma. Velen vestigden zich gewoon in het nabijgelegen San Diego of Los Angeles, terwijl anderen verder weg gingen. Dit waren de jaren dertig, [het decennium van de Grote Depressie, en jonge volwassenen uit Lomaland stonden voor veel van de economische uitdagingen van die tijd waarmee miljoenen andere Amerikanen werden geconfronteerd.

Wat Point Loma betreft, in de jaren dertig kromp de plaatselijke bevolking, werden er geldbesparende maatregelen genomen en mochten dagschoolkinderen zich inschrijven, terwijl hun ouders die Lomaland betaalden dringend geld nodig hadden voor het schoolgeld van hun kinderen. De Purucker was een autodidactische polymath, vooral bedreven in oude talen en geschriften geschreven in die talen. Hij had vele jaren van zijn leven gewijd aan de studie van zowel oude talen als theosofische teksten van Blavatsky en andere theosofische schrijvers. Voordat Tingley stierf, begon de Purucker wekelijkse studiesessies te houden om de inwoners van Lomaland kennis te laten maken met de diepere aspecten van de theosofische leer. Een toegewijde groep jongvolwassenen die schriftgeleerden en transcribenten waren, maakten van hun aantekeningen van de Puruckers lezingen een indrukwekkend lange boekdeel over allerlei zaken, van wetenschap, kosmologie en natuurkunde tot oude geschiedenis, taalkunde en occultisme. Het eerste dergelijke boek was Grondbeginselen van de esoterische filosofie, oorspronkelijk gepubliceerd in 1932. Het was gebaseerd op lezingen over die van Blavatsky De geheime leer (1888) gegeven door de Purucker tussen 1924 en 1927.

Lomaland bleef in de jaren dertig krimpen. De algemene richting van de gemeenschap veranderde van wat het was geweest onder leiding van Tingley. Als sociaal hervormer betrok Tingley Point Loma-theosofen bij verschillende sociale doelen die haar op de voorgrond hielden van nieuwsverhalen. Ze pleitte voor vrede tijdens de Eerste Wereldoorlog, verzette zich tegen vivisectie van dieren en gaf transformerend onderwijs aan jongeren en kinderen. Een rustiger benadering van Lomalands relatie met de grotere samenleving had de overhand tijdens de ambtsperiode van De Purucker. In plaats daarvan concentreerde hij zich op wat zij 'technische theosofie' noemden. Veel Lomalanders hadden theosofische ideeën en boeken nooit diepgaand bestudeerd, tevreden met een vereenvoudigd ethisch perspectief en algemene overtuiging dat Blavatsky's leringen waar waren. De lezingenreeks die De Purucker in de jaren 1920 gaf, leidde tot latere lezingen die in vele boeken werden omgezet, sommige dicht opeengepakt met theosofische verklaringen van leven, dood en de kosmos, en andere meer bedoeld voor een algemeen lezerspubliek van spirituele zoekers die hunkeren naar zekerheid in een traumatisch historisch tijdperk.

De Purucker werd onder theosofen over de hele wereld bekend vanwege een beweging die hij probeerde op te zetten en te leiden die de verbroederingsbeweging werd genoemd. Het was zijn bedoeling om alle theosofen samen te brengen in één overkoepelende organisatie, die allemaal in het harnas zouden trekken om de theosofie bij de massa te brengen. Deze beweging stuitte echter op verzet van andere theosofen dan Lomalanders. De grootste tegenstander was Annie Besant (1847-1933), [Afbeelding rechts] een Britse sociale hervormer die theosofische leringen accepteerde en de leider werd van de Theosophical Society Adyar. Deze Society was gebaseerd op het werk van Blavatsky en Olcott in India. Adyar (nu Chennai genoemd) was een stad in Zuid-India waar het internationale hoofdkwartier van de Theosophical Society Adyar was gevestigd. Besant en theosofie in India werden in verband gebracht met het Indiase streven naar onafhankelijkheid van Groot-Brittannië. Maar het was Besant's benadering van Blavatsky's geschreven werken die onrust en conflicten tussen theosofische tradities veroorzaakte.

Toen Blavatsky in 1891 stierf, waren theosofen over de hele wereld het er over het algemeen over eens dat Blavatsky's belangrijkste geschreven werk, dat een canonieke status kreeg in de theosofie, Isis onthuld (1877), [Afbeelding rechts] De geheime leer (1888) De sleutel tot theosofie (1889), en De stem van de stilte (1889). Besant werkte Blavatsky's leringen uit en breidde ze uit, hoewel de Theosophical Society Adyar beweert dat ze nooit is afgeweken van de inhoud en bedoeling van Blavatsky's werken. De theosofen van Point Loma daarentegen beweerden alleen te onderwijzen wat Blavatsky schreef, en gaven de Theosophical Society Adyar de schuld voor het bedenken van ideeën die niet consistent waren met het Blavatsky-corpus. Een derde grote theosofische traditie, de United Lodge of Theosophists (ULT), werd in 1909 opgericht door voormalig Tingley-aanhanger Robert Crosbie (1849-1919). De ULT beweerde dat alleen zij de leringen in Blavatsky-teksten waarheidsgetrouw en volledig volgen. Gezien deze verdeeldheid is het niet verwonderlijk dat De Puruckers pogingen om een ​​verbroederingsbeweging op gang te brengen, hoe oprecht en goedbedoelend ze ook mogen zijn, nooit echt kans van slagen hebben gehad.

Lomaland lag aan de noordkant van het schiereiland Point Loma. De rest van het schiereiland was eigendom van het Amerikaanse leger. Met het begin van Amerika's deelname aan de Tweede Wereldoorlog in 1941, vreesden Lomalanders dat artillerie- en zeebombardementen onbedoeld theosofische eigendommen zouden kunnen beschadigen. In 1942 verlieten de Theosofen, nu de Puruckers leiderschap verloren was toen hij dat jaar stierf, Lomaland en namen hun intrek in een omgebouwde jongensschool in Covina, in het noorden van Los Angeles. Dit betekende het einde van Lomaland. De Point Loma-traditie ging door, maar theosofen zijn nooit in grote aantallen naar Point Loma teruggekeerd met de bedoeling Lomaland opnieuw te creëren.

DOCTRINES / OVERTUIGINGEN

Tot de meest centrale leerstellige concepten in de theosofie behoren monisme, ronden en rassen, karma en betekenis.

Theosofie leert monisme, wat betekent dat er slechts één allerhoogste wezen of essentie of energie bestaat, en uit deze grote eenheid zijn alle dingen afgeleid. Een monistische kosmos is een universum waarin alles met elkaar verbonden is. Elk onderscheid dat we maken, is uiteindelijk helemaal geen onderscheid, maar slechts illusoire fenomenen die de menselijke geest misschien als meer dan één entiteit zou willen zien. Dit is de oude leer, theosophia of 'goddelijke wijsheid', bekend bij wijzen, profeten, heiligen en priesters. Dit concept lijkt op vergelijkbare concepten in hindoeïstische en boeddhistische kosmologische beweringen die te vinden zijn in de oude teksten van Zuid-Aziatische tradities. Sceptici beweren dat Blavatsky monistische ideeën ontleende aan die tradities. Blavatsky en andere theosofen hielden vol dat monisme centraal stond in de oorspronkelijke 'goddelijke wijsheid' die de theosofie leert, en latere religieuze tradities namen die goddelijke wijsheid over. Theosofen hebben dus een gemakkelijk antwoord op de vraag: 'Waarom lijken alle religies op elkaar?' Het is omdat alle religies dezelfde oerbron hebben. Blavatsky stond er verder op dat de meesters deze leer aan haar overbrachten. En hun hulp was essentieel. Blavatsky zou de eerste zijn geweest om toe te geven dat ze het monisme niet door haar eigen onderzoek en studie had ontdekt.

Ronden en rassen is een van de meest verwarrende en complexe concepten in de theosofie. Theosofen geloven dat elke wereld een voorgeschreven aantal cycli doorloopt die miljoenen jaren duren, en dat levensvormen evolueren terwijl de cycli voortschrijden. Blavatsky leerde dat we ons momenteel op een speciaal buigpunt bevinden in de grote opeenvolging van cycli. Levensvormen in voorgaande cycli hebben gedurende vele levens spirituele en morele kracht opgebouwd. Degenen die nu leven, zijn doordrenkt met het potentieel om groot goed te doen voor het hele leven. De Masters bieden het rolmodel. Ze zijn zoals wij, of beter gezegd, wij zijn zoals zij. Ze zijn gewoon een beetje verder op het evolutionaire pad dan wij mensen, maar uiteindelijk zullen we op onze beurt Meesters zijn, die de levensvormen helpen die ons volgen in de cyclische tijd.

Het concept van karma staat ook centraal in de theosofie. Geloof in de eenheid van alle dingen betekent dat elke schade die iemand een ander aandoet, ook schade toebrengt aan zichzelf. Dit leidt tot de conclusie dat alle mensen elkaar bij elke gelegenheid zouden moeten helpen en voor elkaar zouden moeten zorgen. Dat is inderdaad wat theosofen van Point Loma de kinderen van Lomaland leerden. Van jongs af aan werden kinderen ondergedompeld in een deugdzame kijk. Ze werden aangemoedigd om naar het goede in anderen te zoeken, onder andere door de deugden van geduld en mededogen in praktijk te brengen. Victoriaanse waarden leken op deze karmische tegenhangers in de theosofie, wat het aantoonbaar voor veel Victoriaanse volwassenen uit de middenklasse relatief gemakkelijk maakte om theosofie te omarmen.

Het leven heeft een diepe betekenis in de theosofie. Al onze acties, van de kleinste dagelijkse tot de belangrijkste, levensveranderende acties, werken om goddelijke eenheid te ondersteunen. Dit perspectief ondersteunde een gevoel van individuele waarde, aangezien de theosofie een boodschap van hoop aan iedereen bood dat niemand waardeloos is. Integendeel, we zijn van oneindig belang in het grote geheel der dingen. Dit is het soort gezichtspunt waaraan oprechte mensen bereidwillig hun leven wijden. Het was vanwege deze waarden dat enkele honderden theosofen uit de Verenigde Staten en andere landen gehoor gaven aan Tingley's oproep om naar Californië te verhuizen en zichzelf te investeren in de gemeenschap die Lomaland heet.

RITUELEN / PRAKTIJKEN

Lomalanders hadden dagelijkse overdenkingen, rituele bijeenkomsten voor speciale evenementen en artistieke optredens die misschien niet zozeer als ritueel, maar gewoon als artistieke expressie konden worden beschouwd. Voor Point Loma gingen deze cultureel belangrijke uitvoeringen echter door als ritueel in het leven van de Lomaland-gemeenschap.

Dagelijkse overdenkingen vonden meestal plaats wanneer alle leden van de gemeenschap zich verzamelden in het Griekse amfitheater, gemodelleerd naar oude Griekse amfitheaters, voordat de dagelijkse werkzaamheden begonnen. Ze luisterden naar een devotionele lezing, misschien uit een van Blavatsky's boeken of uit de hindoeklassieker, De Bhagavadgita, en beantwoord appèl. Daarna gingen de leden naar de refter om te ontbijten. Voordat ze gingen eten, praatten ze over hun motieven om een ​​dienstbaar leven te leiden, maar verder aten ze in stilte en voerden ze ook in stilte hun dagelijkse taken uit.

Speciale gelegenheden verdienden ceremoniële vertoningen, vooral in het begin van de geschiedenis van Lomaland. De frequentie van rituelen leek groter te zijn in de eerste jaren van Lomalands bestaan, hoewel er geen kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn om die bewering te staven.

De verjaardagen van theosofische leiders werden officieel gevierd. Dat gold ook voor bezoeken van bekende theosofen die niet in Lomaland woonden, of andere bekende bezoekers. Bij deze gelegenheden hielden Tingley en andere leiders toespraken, en inwoners van Point Loma (inclusief Raja Yoga-leerlingen) zorgden voor muzikale intermezzo's en traden op in scènes uit toneelstukken.

Muzikale en dramatische uitvoeringen vormden een belangrijk onderdeel van het leven in Lomaland. Zoals hierboven vermeld, werd een Grieks amfitheater gebouwd op het terrein van Point Loma. Er werden oude Griekse toneelstukken opgevoerd, evenals toneelstukken van Shakespeare. Het orkest en koor van Point Loma zouden muziek uit de westerse muziekcanon leveren. Lomaland lag aan de Stille Oceaan, die ook de kusten van Azië raakte, en tijdschriftartikelen bespraken vaak oosterse onderwerpen, maar Lomalanders erkenden zelden de waarde van Aziatische kunst. Nadruk op westerse muziek en drama wijst op een fundamenteel principe onder Lomalanders: dat theosofische waarden en overtuigingen samenvielen met westerse kunst en filosofie. Over het algemeen beschouwde Point Loma zichzelf als een baken dat terug in de geschiedenis en vooruit naar de toekomst wees. In het verleden had theosofie diepe wortels in oude, middeleeuwse en vroegmoderne kunst en cultuur. Theosofie zou in de toekomst een sleutelrol spelen in de transformatie van beschavingen.

ORGANISATIE / LEIDERSCHAP

In de tijd van WQ Judge droegen theosofen bij aan de groei van de Theosophical Society door deel te nemen aan activiteiten in hun plaatselijke loges, zoals regelmatige bijeenkomsten om naar lezingen te luisteren en ideeën te bespreken. Het hoofdkantoor van de Society bevond zich in New York City, samen met een vroege loge genaamd de Aryan Theosophical Society, waar verschillende theosofen uit Point Loma vandaan kwamen. Onder Judge bestudeerden theosofen Blavatsky-teksten en ook The Path, een tijdschrift met artikelen over zowel theosofische leringen als actuele zaken. Lokale loges waren op zichzelf staand en deden niet veel aan hervormingen, behalve het opzetten van theosofische zondagsscholen voor kinderen, Lotus Circles genaamd.

Betreed Katherine Tingley, een meer dan levensgrote baas met grenzeloze energie en overtuiging in de juistheid van haar acties. Ze had ook een diepe spirituele kant die door anderen werd erkend. De meesten die haar kenden, gingen ervan uit dat ze krachtige intuïtieve eigenschappen had die haar in staat stelden mensen op een veel dieper niveau te 'lezen' en te begrijpen dan de meeste stervelingen konden opbrengen. Er ontstond aanzienlijke controverse toen Tingley, na de dood van Judge, haar poging deed om de controle over te nemen. Sommige leiders die loyaal waren aan Judge verlieten de organisatie omdat ze het gevoel hadden dat Tingley hen op het verkeerde pad zou brengen. Anderen geloofden dat Tingley geen kwaad kon doen en gaven graag gehoor aan haar oproep om naar Point Loma te verhuizen.

Zowel Judge als Tingley, evenals de Purucker na hen, waren buitenste hoofden van de esoterische sectie (ook wel de oosterse school voor theosofie genoemd) binnen de Theosophical Society. De Inner Heads waren de Meesters zelf. Deze esoterische subgroep, oorspronkelijk opgericht door Blavatsky, omvatte leden die zich later bij de Point Loma-traditie of de Theosophical Society Adyar voegden. Er werd aangenomen dat de Outer Head berichten en aanwijzingen van de Meesters ontving. Daarom ging iedereen die het niet eens was met de Outer Head ook in tegen de onweerlegbare leringen van de Meesters. Deze koppeling met de Meesters werd ondersteund door de canonieke teksten geschreven door Blavatsky.

Na de dood van Blavatksy probeerde Judge theosofen over de hele wereld te overtuigen zijn leiderschap over alle theosofen te erkennen. Dit leidde tot een zeer complex moment in de theosofische geschiedenis, de Judge-zaak. Iedereen die denkt dat geschiedenis een eenvoudige zaak is, zou moeten proberen de stapels materiaal met betrekking tot deze zaak te lezen. De door Besant geleide theosofen waren natuurlijk tegen Judge, en uiteindelijk overtuigde hij slechts een percentage van de theosofen in de Verenigde Staten en Europa om hem te steunen. Deze pro-rechterleden, die voor theosofie in hun lokale loges werken, zouden de volgelingen zijn die Tingley zou oproepen om alles te laten vallen en naar Point Loma te verhuizen. Zonder het leiderschap van Judge zou de gemeenschap van Point Loma nooit tot stand zijn gekomen.

De organisatie van Point Loma was redelijk standaard voor zo'n opzettelijke gemeenschap. Individuele leiders hadden de leiding over verschillende afdelingen: Raja Yoga-onderwijs, onderhoud van het terrein en de gebouwen, het oogsten van voedsel en de bereiding ervan driemaal per dag, en de publicatie van Point Loma-tijdschriften en verschillende theosofische hulpteksten. Tingley hield constant toezicht op alle activiteiten op Lomaland. Soms maakte ze zich schuldig aan micromanaging, maar als ze ervan overtuigd was dat iemand zijn werk goed deed, liet ze hem met rust.

Geld was altijd een belangrijk aspect van Lomaland. Zoals hieronder vermeld, stond Tingley er soms op om geld te erven van overleden leden. Lomaland verdiende ook geld door abonnementen te verkopen op verschillende tijdschriften die in Point Loma werden gepubliceerd en gedrukt. Daarnaast werden boeken van Blavatsky en andere theosofische auteurs verkocht. Lomalanders droegen ook hun eigen rijkdom, groot of klein, bij aan de gemeenschap.

Lomaland genereerde niet alleen inkomsten, maar het bespaarde ook geld. De producten en andere voedingsmiddelen die door Lomalanders werden geconsumeerd, werden verbouwd op de locatie in Lomaland. Andere ondernemingen bespaarden ook geld, zoals het dragen van kleding gemaakt in Lomaland, en oudere kinderen die kleding doorgaven aan jongere kinderen. Deze pogingen tot zelfvoorziening waren nooit helemaal effectief, maar net als andere, soortgelijke groepen probeerde Lomaland zo zelfvoorzienend mogelijk te worden.

PROBLEMEN / UITDAGINGEN

Tingley was nogal vaak in het nieuws. Ze was een uitgesproken publieke figuur, altijd goed voor krantenkopie. Jarenlang bezat Point Loma een operahuis in het centrum van San Diego, waar theosofen toespraken zouden houden en toneelstukken en concerten zouden geven. Deze evenementen stonden open voor en waren gericht op het grote publiek, en er werd doorgaans positief over bericht in lokale kranten.

Maar Tingley werd niet altijd in een positief daglicht gesteld door verslaggevers. Ze was verwikkeld in veel rechtszaken gedurende haar tijd als leider van Point Loma. Bij Tingley waren drie soorten zaken betrokken.

In sommige gevallen ging het om kinderen en de voogdij over kinderen. Point Loma bood een mogelijkheid voor ouders of familieleden van kinderen die om welke reden dan ook een plek nodig hadden om hun kind of kinderen te parkeren. Op het eerste gezicht maakten het schoolsysteem en de woonsituatie in Point Loma indruk op mensen uit de middenklasse. In veel opzichten verschilde Point Loma in die tijd niet van honderden vergelijkbare onderwijsinstellingen. Maar Tingley drong aan op een rigide benadering van moreel gedrag. Van Raja Yoga-leerlingen werd verwacht dat ze zich hielden aan ethische waarden die tegenwoordig 'Victoriaans' zouden worden genoemd. Ze wilde met name niet dat de seksualiteit ooit buiten haar oevers zou treden, maar de seksualiteit van kinderen en jongeren was voor haar onmogelijk te beheersen. Kinderen, vooral degenen die de puberteit naderen of in de puberteit zijn, zouden 's nachts masturberen, elkaar 'ongepast' aanraken en vriendschappen sluiten, zowel van hetzelfde geslacht als heteroseksueel, die Point Loma-volwassenen gevaarlijk vonden en die veroordeling verdienden.

De aard van de locatie van Point Loma heeft ongetwijfeld bijgedragen aan verboden seksuele activiteit. De gemeenschap was gelegen op kliffen met uitzicht op de stranden van de Stille Oceaan. Lomalanders gingen vaak naar de kust om te zwemmen en te genieten van de golven. Als het toezicht op het strand laks was, zouden tieners zich kunnen overgeven aan flirterig en seksueel gedrag. Ook waren tieners en jonge volwassenen gedurende een groot deel van een bepaalde dag zonder toezicht. Ze waren verantwoordelijk voor het baden en aankleden, het bijwonen van hun lessen en het werken aan banen in de gemeenschap. Over het algemeen wisten volwassenen waar en wanneer tieners hoorden te zijn, maar ontsnappen aan de blik van volwassenen was niet zo moeilijk, vooral niet voor een tiener die zeer gemotiveerd en bedreven was in het vermijden van volwassen mentoren.

Verhalen van verschillende kinderen die tragische, zelfs traumatische ervaringen hadden in de Raja Yoga School, eindigden vaak met Tingley in de rechtbank, waar ze Point Loma en haar opvoeders en verzorgers verdedigde. Kinderen konden elke zondagmiddag maar een paar uur bij ouders of andere familieleden op bezoek. Dat bood weinig tijd voor kinderen om zich te binden met ouders. Vaak hoorden ouders over een incident met seksualiteit en discipline zoals verteld door hun eigen kinderen, die misschien op de een of andere manier werden gestraft (zoals uren of dagen geïsoleerd zijn in een afgesloten kamer) die ouders verontrustend zouden vinden.

Tingley was ook in de rechtbank over de voogdij over kinderen. Veel weeskinderen kwamen naar Point Loma. De theosofen in Buffalo, New York, hadden bijvoorbeeld een weeshuis opgericht, en toen ze naar Point Loma verhuisden, hadden ze bijna twintig baby's, onder de Lomalanders bekend als de Buffalo Babies. Deze kinderen bleven in Point Loma totdat ze oud genoeg waren om te trouwen en te verhuizen. Maar andere weeskinderen in Point Loma hadden niet altijd een even positieve ervaring. Als ouders of andere verzorgers niet beschikbaar waren voor contact, of hun kinderen mishandelden toen deze hen bezocht, zou Tingley kunnen proberen een rechter over te halen om Lomaland zorg voor deze kinderen te verlenen. Degenen aan de andere kant van dergelijke conflicten van Tingley zouden een versleten kritiek op Tingley kunnen uiten, dat wil zeggen dat ze kwetsbare kinderen een absurd, zelfs kwaadaardig wereldbeeld heeft opgedrongen.

Tingley verscheen ook voor de rechtbank toen een van de echtgenoten in een huwelijk Point Loma meer naar hun zin vond dan de andere echtgenoot. Vaak hield de vrouw van Point Loma en de man niet. Voor veel vrouwen die gevangen zaten in liefdeloze huwelijken en hunkerden naar een diepere spiritualiteit dan conventionele kerken konden bieden, was Lomaland zo dicht bij een ideaal thuis als eender welke aardse plek maar kon zijn. Het was duidelijk dat echtgenoten de wonderen van Lomaland niet waardeerden en zelfs een hekel hadden aan de verantwoordelijkheden die hun waren toegewezen zolang ze op het terrein woonden.

Een derde categorie rechtszaken waarbij Tingley betrokken was, ging over erfenissen. Mensen die tijdens hun leven van Point Loma hielden, lieten na hun dood hun landgoederen na aan Point Loma. Familieleden van de overledene betwistten het recht van Tingley op de nalatenschap van hun overleden familielid. Soms was de geldwaarde van deze landgoederen aanzienlijk. Tingley blonk uit in het cultiveren van rijke, beschaafde mensen en overtuigde hen ervan dat zij een van hen was. Op een bepaald niveau geloofde ze dat waarschijnlijk, maar op anderen kwam ze over als een dief die erop uit was de nalatenschap van een overleden familielid te bemachtigen.

AFBEELDINGEN

Afbeelding #1: Helena Petrovna Blavatsky.
Afbeelding #2: Katherine Tinsley.
Afbeelding #3: Gottfried de Purucker,
Afbeelding #4: Annie Besant.
Afbeelding #5: Vooromslag van Isis onthuld.
Afbeelding #6: WQ-rechter.

Referenties **
**
Tenzij anders vermeld, is het materiaal in dit profiel ontleend aan Michael W. Ashcraft. 2002. De dageraad van de nieuwe cyclus: Point Loma theosofen en Amerikaanse cultuur. Knoxville, TN: De Universiteit van Tennessee Press.

Blavatsky, Helena Petrovna. 1889 [1987]. De sleutel tot theosofie, zijnde een duidelijke uiteenzetting in de vorm van vraag en antwoord, van de ethiek, wetenschap en filosofie voor de studie waarvan de Theosophical Society is opgericht. Herdruk. Pasadena, Californië: Theosophical University Press.

Blavatsky, Helena Petrovna, De stem van de stilte. 1889 [1976]. Herdruk. Pasadena, Californië: Theosophical University Press.

Blavatsky, Helena Petrovna. 1888 [1988]. The Secret Doctrine: The Synthesis of Science, Religion, and Philosophy. Twee delen. Herdruk. Pasadena, Californië: Theosophical University Press.

Blavatsky, Helena Petrovna. 1877 [1988] Isis onthuld: een hoofdsleutel tot de mysteries van oude en moderne wetenschap en theologie. Twee delen. Herdruk. Pasadena: Theosofische Universitaire Pers.

de Purucker, Gottfried. 1932 [1979]. Grondbeginselen van de esoterische filosofie. Pasadena, CA: Theosophical University Press.

AANVULLENDE HULPBRONNEN

Bakker, Ray Stannard. 1907. "Een buitengewoon experiment in broederschap." Het Amerikaanse tijdschrift 63: 227-40.

Barton, H.Arnold. 1988. "Zweedse theosofen en Point Loma." Scandinavische Studies 60.4: 453-63.

Greenwalt, Emmett A. 1978 [1955]. Utopie van Californië: Point Loma: 1897-1942. Herziene editie. San Diego, Californië: Point Loma-publicaties.

Kamerling, Bruce. 1980. "Theosofie en symbolistische kunst: de Point Loma School." Dagboek van de geschiedenis van San Diego 26.4: 231-55.

Kirkley, Evelyn A. "Gelijkheid van de seksen, maar ...: vrouwen in Point Loma-theosofie, 1899-1942." Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions 1.2 (april 1998): 272-88.

Klein, Kenneth R. 2022. Theosophical History Occasional Papers Volume XV Revisiting Visionary Utopia: Katherine Tingley's Lomaland, 1897-1942. Fullerton, Californië: Theosofische geschiedenis.

Spierenburg, HJ 1987. “Dr. Gottfried de Purucker: een occulte biografie.” Vertaald door JH Molijn. Theosofische geschiedenis 2.2: 53-63.

Publicatie datum:
9 augustus 2023

Delen