Jaap Timmer

Alle Pacific Sta op

ALLE PACIFIC STAAT TIJDLIJN OP

1946 (september 6): Michael Maeliau werd geboren in het dorp Dodaia in de To'abaita-sprekende regio, met afstamming van de lokale Baleafoa-afstamming en de Gwalu'masu-afstamming van de Baelalea-sprekende groep.

1958: Om naar school te gaan, verhuisde hij op twaalfjarige leeftijd naar zijn grootmoeder in het nabijgelegen dorp Suidara, dicht bij de Malu'u School in de To'abaita-sprekende regio.

1963: Maeliau ging naar de King George VI Secondary School in Honiara. Hij werd in 1965 van school gestuurd omdat hij een staking had georganiseerd om een ​​van de leraren te verwijderen.

1966: Maeliau treedt toe tot de Royal Solomon Islands Police Force, maar neemt na een jaar ontslag omdat hij zich wil aansluiten bij de bediening van zijn kerk.

1974: Maeliau studeerde af met een college-diploma van het Bible College of New Zealand (BCNZ, nu het Laidlaw College) in Auckland en, in hetzelfde jaar, met een Diploma in Divinity van het Melbourne College of Divinity.

1975: Maeliau trouwde met Martha Safina Atomea en nam een ​​positie als docent aan de Christian Leaders' Training College (CLTC) in Papoea-Nieuw-Guinea. Terwijl hij lezingen gaf, volgde hij kunstcursussen aan de Universiteit van Papoea-Nieuw-Guinea.

1976-1983: Maeliau was voorzitter van de Evangelical Fellowship of the South Pacific.

1979-1980: Maeliau ontving zijn eerste openbaring tijdens twee Catherine Easter-conventies in de Northern Territories, Australië. Hij berichtte dat God hem had geopenbaard dat First Nations of Australia geestelijk zou leiden. Dit markeerde het begin van de 'aanloop naar de strijd'.

1980: Maeliau studeerde af met een Bachelor of Arts aan de Universiteit van Papoea-Nieuw-Guinea.

1983: Maeliau woonde de Billy Graham-conferentie voor evangelisten in Amsterdam bij. Vanaf dat moment begonnen “de conceptuele jaren”.

1984: Maeliau ontving het eerste visioen over de Latter Rain Revival op aarde tijdens de eerste Wereldgebedsvergadering in Seoel, Zuid-Korea. Terug op de Salomonseilanden kreeg hij een visioen op een wolk boven de Salomonseilanden die de spade regen veroorzaakte.

1984: Tijdens een vlucht door Australië, tijdens een bezoek aan het continent voor een bijeenkomst van leiders van de First Nations, hoorde Maeliau van God dat de woestijn onder hem zijn eigen Mozes en David had voortgebracht.

1985-1986. Maeliau ontving meer onthullingen tijdens bezoeken aan Wagga Wagga en Mapleton (tijdens een Baptists Leaders' Retreat) en Bundaberg. In Bundaberg vernam hij dat het mandaat voor de SSEC de '"Dish and Towel' was, een dienaar van bedienden" en dat de Salomonseilanden "de Joseph van de Stille Zuidzee" waren.

1986: Maeliau ontvangt de zogenaamde "Deep Sea Canoe Vision" tijdens een gebedsbijeenkomst van een ouderling in Honiara. Dit visioen luidde The Move of the Glory of the Lord (later APA) in.

1987: Pastor Tom Hess richtte het Jerusalem House op de Olijfberg op voor 'wachters' van over de hele wereld om een ​​continu vierentwintig uursgebed te houden. Maeliau, als vertegenwoordiger van de Salomonseilanden, sloot zich vanaf het begin van de jaren negentig aan bij de beweging.

1989 (december): Belangrijke evangelische leiders Oswald Sanders, John Hitchen en Joshua Daimoi, onder anderen, kwamen samen in Suva, Fiji voor het eerste Pacific Mission Consultation. Vooral de Melanesische kerken pleitten voor een omkering van de missie.

1990s: door Maeliau bestempeld als "de vormingsjaren", was dit een periode waarin de South Pacific Prayer Assembly (zoals APPA toen heette) zich steeds zelfverzekerder bezighield met gebedsbergen (zie hieronder) en de organisatie van South Pacific Prayer Assemblies in de regio.

1992: De South Pacific Prayer Assembly (SPPA) werd opgericht.

1996: Pastor Tom Hess bezocht Brisbane en Honiara waar Maeliau hem meenam naar een gebedsberg. Maeliau begon de jaarlijkse All Nations Convocation van Hess in Jeruzalem bij te wonen.

1993-1997: Maeliau richtte en leidde de politieke partij genaamd de Christian Leadership and Fellowship Group. Maeliau was ongeveer anderhalf jaar minister van Binnenlandse Zaken en vervolgens minister van Handel onder premier Francis Billy Hilly (1993-1994).

1997: Maeliau wordt onderscheiden met de Order of the British Empire (OBE) voor zijn diensten aan de kerk, de gemeenschap en de politiek.

1998-2003: Gewapend conflict, wetteloosheid en wanorde greep de Salomonseilanden, wat Maeliau ertoe bracht op te roepen tot meer soevereiniteit over Malaita en de oprichting van een theocratie.

2000: De tiende verjaardag van de South Pacific Prayer Assembly werd gevierd en, na een oproep in 1998 in Jeruzalem, bood Maeliau de Salomonseilanden aan de koning van Jeruzalem aan. In september beklom Maeliau Uluru om Jezus aan te sporen te komen.

2003 (augustus): Maeliau ontving verschillende openbaringen over de heerlijkheid van de Heer terwijl hij in Papoea-Nieuw-Guinea was. De beweging werd omgedoopt tot All Pacific Prayer Assembly (APPA).

2003 (augustus): Op de Salomonseilanden voerde Maeliau een amnestieregeling in om een ​​conflict te beëindigen en drie dagen eerder, op 17 augustus, had hij een openbaring ontvangen dat de profetie over de komst van de kapitein was vervuld.

2004: Tijdens een "24/7 gebedsconferentie" in Canberra, werd Maeliau door God bevolen om het parlementsgebouw binnen te gaan om Jezus te vragen de macht over Australië over te nemen, het Babylonische systeem van het land te vernietigen en alle sporen van dat systeem in de landen terug te trekken waarnaar het is geëxporteerd.

2005 (februari): Maeliau woonde de All Nations Convocation in Singapore bij, waar God hem openbaarde dat Australië via de Bethany Gate naar Jeruzalem zou gaan.

2005 (april): Maeliau nam deel aan de derde All Pacific Prayer Assembly in Auckland.

2006: Maeliau stond als onafhankelijke kandidaat voor de verkiezingen voor het nationale parlement. Zijn hervormingsprogramma beloofde een godvrezende en niet-corrupte regering, maar zijn verkiezingscampagne was uiteindelijk niet succesvol.

2007 (7 juli): Tijdens een gemeentevergadering in Auki, Malaita, op de 29e Onafhankelijkheidsdag van het Salomonseiland, onthulde God dat de beweging van de Glorie van de Heer na tien jaar in Jeruzalem zou landen.

2009: De APPA maakt zich los van de South Sea Evangelical Church. De kerk besloot Maeliau uit het ambt te zetten.

2010: In de loop van het jaar ontving Maeliau een opeenvolging van manifestaties en boodschappen van Jezus. De beweging veranderde haar naam in All People's Prayer Assembly (APPA).

2015 (25 december): Maeliau ontving het bericht dat de regering van de Salomonseilanden op Jezus' schouders rust (Jesaja 9: 6,7) en verdere berichten over het herstel van de soevereiniteit op vijf niveaus (God, staat, etnische groep, stam, familie en persoon).

2016 (6 september): Op Maeliau's verjaardag ontving evangelist Peter Kama, die in Papoea-Nieuw-Guinea was voor 'verbondsvieringen', een goddelijke boodschap waarin Maeliau's status als profeet werd aangekondigd.

2017 (oktober): Maeliau woonde de bijeenkomst van Welkom van de Koning der Glorie in Jeruzalem bij in Bethlehem tijdens het Loofhuttenfeest.

2018: De beweging veranderde haar naam in All Pacific Arise (APA).

2019 (september): Maeliau nam deel aan een gebedsbijeenkomst op Bougainville, Papoea-Nieuw-Guinea.

2019 (december): Maeliau nam voor de laatste keer in zijn leven deel aan een bijeenkomst van de APA Jerusalem Council in Israël.

2021 (14 oktober): Na te zijn opgenomen in het ziekenhuis met diabetes in Malu'u, stierf Maeliau.

2022 (oktober): Er was een groot feest van de 30th Verjaardag van APA en Loofhuttenfeest in de Maranatha Hall in Honiara.

OPSCHRIFT / GROEP GESCHIEDENIS

De All Pacific Arise (APA) is een evangelische duizendjarige beweging die halverwege de jaren tachtig opkwam in de To'abaita- en Baelalea-sprekende regio's op het eiland Malaita en gestaag is gegroeid tot duizenden volgers en een internationaal netwerk (Timmer 1980a, 2015b ). De beweging is gebouwd op een lange traditie van openbaring, opwekking en ideeën over autonomie in de South Sea Evangelical Church (SSEC) en haar voorganger, de South Sea Evangelical Mission. De missie is sinds het begin van de twintigste eeuw actief in de regio en groeide het sterkst op het eiland Malaita (Young 2015; Hilliard 1925; Moore 1969). Het is de oudste traditionele en meest politiek geëngageerde kerk op het eiland (Akin 2009: 2013). APA kwam naar voren als een alternatief voor de traditionele evangelische doctrine van de SSEC, vooral met betrekking tot het degraderen van redding naar de toekomst. APA daarentegen staat open voor de naderende aanwezigheid van God, openbaringen en verledens die betrekkingen met voorouders omvatten. Na verschillende conflicten over fundamentele theologische kwesties, brak APA zich los door zich in 28 te beroepen op een zwarte theologie en een nieuwe grondwet van de samenleving.

APA werd opgericht door dominee Michael Maeliau, [Afbeelding rechts] en hij bleef de beweging leiden als hoofdprofeet tot hij in oktober 2021 op vijfenzeventigjarige leeftijd stierf. In de context van secundaire bekeringen na een grote charismatische opwekking in 1970 (Griffiths 1977), begon Maeliau goddelijke openbaringen van profetische aard te ontvangen over het verleden, het heden en de toekomst van Malaita. Hij werd een profeet-leider, hij begon namens God te spreken terwijl hij de leiding had over een beweging. Profeten in de context van APA worden opgevat als een convergentie tussen profeten in de Hebreeuwse cultuur van het Oude Testament en een lokale traditie van "priesters" die verantwoordelijk zijn voor de communicatie met voorouders. Het zijn manifestaties van wat Garry Trompf ziet als een Melanesische profetische traditie, "zelfs wanneer bepaalde boodschappen voelbaar syncretisch zijn... of zwaar gekleed in christelijke woordenschat, worden ze door Melanesiërs op een inheemse, niet-imiterende manier uitgesproken" (1977: 9) .

Gedurende een periode van jaren leefde Maeliau een nieuw begrip van zichzelf in een lokale maar intens wereldwijd verbonden samenleving, waarbij hij een beweging opbouwde met sterke banden met Israël en met andere eschatologische bewegingen over de hele wereld. Als profeet en theoloog heeft Maeliau de opwekking van 1970 gebruikt om Malaita opnieuw te definiëren als een christelijke natie, gepresenteerd als een natie die bepaalde belangrijke continuïteiten bezat met haar vormen uit het verleden. In wezen bouwt de theologie van APA voort op het idee dat de komst van Christus' heerschappij wordt uitgebreid door de gave van de Heilige Geest in de laatste dagen (Handelingen 2:17) naar de uiteinden van de aarde (13:47), inclusief naar de goddelijk genoemde Salomonseilanden en zijn vroegere rituelen voor communicatie met voorouders en God.

Maeliau's ideaal van profetie en het gebruik van apocalyptische teksten is blijven resoneren in de beweging om een ​​oude lokale traditie van communicatie met voorouders en het christelijke idee van bevrijding en komst naar een Beloofd Land te funderen. De beweging bleef ook mensen aantrekken in andere landen in de Stille Oceaan, met name in Papoea-Nieuw-Guinea (Bougainville, Manus en Port Moresby) en Vanuatu.

Gedreven door Baptisten en Evangelische theologische studies in Aotearoa/Nieuw-Zeeland en Papoea-Nieuw-Guinea, een grote opwekking op het eiland Malaita in 1970 (Griffiths 1977), en een visie op de Glorie van de Heer, lanceerde Maeliau The Move of the Glory of de Heer in 1984. Maeliau voltooide een universiteitsdiploma aan het Bijbelcollege van Nieuw-Zeeland (BCNZ, nu bekend als het Laidlaw College) in 1974 en behaalde in hetzelfde jaar een diploma in goddelijkheid van het Melbourne College of Divinity. In 1975, kort nadat hij trouwde met Martha Safina Atomea, werd hij docent aan het Christian Leaders' Training College (CLTC) in Banz, Papoea-Nieuw-Guinea. Van 1976 tot 1983 was Maeliau de voorzitter van de Evangelical Fellowship of the South Pacific. Toen Maeliau halverwege de jaren tachtig terugkeerde naar de Salomonseilanden, werd hij een gewijde predikant van de South Sea Evangelical Church en later president van die kerk.

Maeliau had theologische kennis bij zich, een ooggetuigenverslag van opwekkingen in Papoea-Nieuw-Guinea, meer gedetailleerde kennis van lokale religieuze bewegingen die sinds de Britse overheersing op Malaita ontstonden, en internationale connecties. Thuis begon hij zelfbewust met zijn eigen samenleving om te gaan, op zoek naar de transformatie ervan. Voor de transformatie van zijn samenleving stelde hij zich een nieuwe morele gemeenschap voor, gebaseerd op het voorchristelijke profeetschap en de manifeste aanwezigheid van de Heer. Het moet een heilige groep worden die, verenigd, de aanwezigheid van God aanbidt, de uitbarstingen van openbaringen ervaart, gebeden en liederen samenvoegt en het verleden nieuw leven inblaast in afwachting van Gods goddelijke tussenkomst in hun groep.

Tijdens verschillende onthullingen en actieve constructies van een zwarte theologie ontstond een grote verscheidenheid aan Genesis-achtige verhalen, die zich uitstrekken tot snel uitbreidende horizonten van de toekomst en het verleden, en ook nieuw leven inblazen in genealogieën van Malaitaanse geslachten. Mensen begonnen temporele en ruimtelijke kaarten van diepe tijd en diepe ruimte te construeren rond genealogische bomen die waren aangepast aan het Oude Testament in combinatie met lokale genealogische berekeningen.

De belangstelling voor een dergelijke "Hamitische" oorsprong gaat in ieder geval terug tot de jaren zestig, toen de evangelische theologie van Herbert W. Armstrong en zijn Britse en Amerikaanse Israëlisme op de Salomonseilanden werden uitgezonden, evenals door decennialange overpeinzingen over waarom hun land wordt genoemd Solomon eilanden. Kunnen eilandbewoners ook Israëlitisch zijn? Deze omgeving was zwanger van ontologische vragen. Nu de beker als het ware tot de rand vol was, was de revival van 1960 voor velen de laatste druppel, maar er was nog steeds een gezaghebbende stem nodig. Hier kwam Maeliau binnen als bemiddelaar tussen mogelijke nieuwe verledens voor Malaita, bijbels en hedendaags Israël, en de toekomst die zal komen met het einde der tijden.

Begin 1986 kwam een ​​groep ouderlingen van de SSEC bijeen om te overwegen een nieuwe gemeente op te richten in een van de buitenwijken van Honiara. Op de Pinksterdag, tijdens de gebedstijd, begon Maeliau een visioen van God te ontvangen. Dit profetische eindtijdvisioen voorspelde het verhaal van een enorme golf die begint op de Salomonseilanden, de wereld rondreist en eindigt in Jeruzalem. Het visioen begint met een vallei die zich vult met kristalhelder (niet-verontreinigd) water, dat zich ontwikkelt tot een vloed en later een wolk wordt. De wolk reist naar Australië en keert terug naar de Salomonseilanden vanwaar hij oostwaarts gaat naar alle landen in de Stille Zuidzee. Als de wolk Papoea-Nieuw-Guinea bereikt, verandert hij in een drieledige krachtige stroming die oostwaarts gaat naar de westkust van de Verenigde Staten. Wanneer het in de Verenigde Staten aankomt, gaat de centrale stroming verder naar de oostkust, draait dan 180 graden en ontwikkelt zich tot een machtige golf die zich uiteindelijk uitstrekt van de Noord- tot de Zuidpool. De golf rolt dan terug en reist naar het westen.

De golf is zo groot dat hij alle naties op zijn pad onder water zet en is zo hoog dat hij zelfs de Mount Everest overstroomt. Het bedekt alles op zijn pad terwijl het zich over de Stille Oceaan en Azië voortbeweegt totdat een cirkel die de hele wereld omvat compleet is. Met het voltooien van de cirkel zoomt de golf in op Jeruzalem en schiet als een enorme pilaar de hemel in. Terwijl het hoog in de lucht reikt, opent het zich als een enorme paddenstoel die zich geleidelijk verspreidt totdat hij de aarde omhult. Op dit punt komt er een stem uit de wolk, die zegt: "En de glorie van de Heer zal de aarde bedekken zoals de wateren de zee bedekken."

Dit visioen inspireerde volgelingen om na te denken over de Bergrede (beschreven in Mattheüs 5:7 en Lukas 6:17-49; en zie Handelingen 1:8) waarin Jezus verwees naar de uiterste delen van de wereld als de geografische uiteinden van de wereld. waarop Gods woord verspreid moet worden. Voor de meeste evangelische christenen in Malaita is deze visie het belangrijkste aspect van de preek geworden. In Maeliau's historische reflectie op dit visioen, heeft de Heer hem opgewekt samen met een gebedsbeweging uit Melanesië (Maeliau 2018b: 4).

Verschillende hoofdthema's van de beweging kwamen naar voren uit de eerste Pacific Consultation in Fiji, december 1989. De bijeenkomst werd bijgewoond door verschillende evangelische leiders en bij die gelegenheid pleitten de Melanesische kerken voor een omkering van de missie. Dit inspireerde Maeliau tot het ontwikkelen van een theorie rond de rol van Malaita als het uiterste deel van de wereld van waaruit het Woord van God moet worden teruggezonden. Tegelijkertijd begon hij te werken aan theologieën rond de manifeste aanwezigheid van God, hemelse oorlogvoering, openbaring van de Glorie van de Heer, de derde grote invasie en de voltooiing van de Grote Opdracht (Maeliau 2006:21-22).

APA was ook enorm geïnspireerd door de theologie die was ontwikkeld rond het gebedsnetwerk 'Jerusalem House of Prayer for All Nations' Worldwide Watch', dat in 1987 werd opgericht en geleid door de Amerikaan Tom Hess vanuit zijn basis op de Olijfberg. Het Jerusalem House heeft een 24/7 gebeds- en aanbiddingspraktijk uitgevoerd met als doel alle naties naar Jeruzalem te roepen om zich voor te bereiden op het volledige herstel van Israël na zijn "wedergeboorte" als natie in 1948 (Hess 2008: 1-2). Na een aantal bijdragen van Maeliau aan de gebedsbijeenkomsten van Hess, kreeg de Salomonseilanden een mandaat van Worldwide Watch toegewezen "om de schotel en de handdoek op te nemen, een dienaar van allen te zijn (Johannes 13) en de terugkeer van de naties uit de Pacific-regio door de Golden Gate "(Hess en Hess 2012: 279).

De urgentie van een nieuwe natie om de regio klaar te maken voor Gods plannen motiveerde Maeliau ook om actief te worden in de nationale politiek. Hij stichtte en leidde de Christian Leadership and Fellowship Group van 1993 tot 1997. De groep wilde geen politieke partij worden genoemd omdat leden probeerden een einde te maken aan de corruptie door godvrezende leiders naar het parlement te halen als een eerste stap op weg naar de opbouw van een theocratie (Fugui en Wate 1994:458). Bij de nationale verkiezingen van mei 1993 won Maeliau sterk in het kiesdistrict Northwest Malaita (Premdas en Steeves 1994:55). Onder de nieuw gekozen premier, Francis Billy Hilly, werd hij minister van Binnenlandse Zaken. De Hilly-regering zag de noodzaak van een schone en 'Jezus-regering'' (Alasia 1997:12) en legde de nadruk op decentralisatie en zelfredzaamheid van de regio's. Een manier om dat te bereiken was door de rol van kerken in het besturen van plattelandsgemeenschappen te versterken (Fugui en Wate 1994: 459-60). Maar al snel kwamen er pogingen om de regering van Hilly te destabiliseren, en bijna van de ene op de andere dag zag ze haar meerderheid verdampen in november 1994 (Moore 2004: 57-58). In 2006 stond Maeliau als onafhankelijke kandidaat voor de verkiezingen voor het nationale parlement, maar zijn verkiezingscampagne slaagde er niet in kiezers te lokken.

DOCTRINES / OVERTUIGINGEN

APA volgt patronen van 'vrachtculten' in de regio in de manier waarop het de kaders van het christendom overneemt, werkt aan een transformatief apocalyptisch scenario en wordt geleid door charismatische leiders met een opleiding in de traditionele kerk en theologie (Landes 2011: 132) . Maar, zoals antropologe Nancy McDowell opmerkt, leidt het plaatsen van de analyses van een dergelijke beweging in een wereldwijde categorie van millennium-vrachtcultus, 'onze aandacht af van de sociaal-culturele context waarin ze voorkomen (1988: 122).

Geïnspireerd door het Gebedshuis van Hess, is het belangrijkste mandaat voor APA het vervullen van de Grote Opdracht van de Koning van het Koninkrijk van God aan alle Volkeren (Jesaja 43:10-12, Handelingen 1:8). (Jeruzalem Huis van Gebed voor alle Volkeren 2020). Maeliau vindt deze rol passend voor een Melanesisch land waar mensen zich 'heel klein en vertrouwd' voelen, maar toch klaar voor 'de Grote Opdracht om de hele wereld op zich te nemen' (2021:20). In een beknopte historische reflectie over hoe Melanesië betrokken raakte bij wereldmissie, schrijft Maeliau:

De Melanesische landen droegen de dupe van het gewicht van de schuldenlast van het delen van het evangelie met de hele wereld, omdat we de uiterste delen van de aarde zijn. We hadden en zijn tot nu toe aan de ontvangende kant van Gods werk geweest, zonder de mogelijkheid om betrokken te zijn bij Wereldzendingen. Zelfs de Polynesiërs en de Micronesiërs hebben een beurt gehad in het evangeliseren van de Melanesische landen voor ons. Daarom voelden wij in Melanesië heel erg aan wat de apostel Paulus moet hebben gevoeld toen hij zei: “Ik ben zowel de Grieken als de Barbaren schuldenaar: zowel de wijzen als de onverstandigen. Romeinen 1:14 NBG” (Maeliau 2021:20).

Maeliau's troost voor geografische marginalisatie aangeboden door het aanvaarden van de Grote Opdracht van de Koning aan de uiteinden van de aarde, benadrukt een weergave van ruimte (en tijd) die mensen een gevoel van bevrijding geeft van koloniaal gedefinieerde geografische grenzen - Melanesiërs zijn geen schuldenaars aan de wereld van tijd, ruimte en mensen, maar zijn in hun vrijheid tot God.

In haar vrijheid tot God heeft APA zichzelf twee taken opgelegd. De eerste is het verwijderen van zonden en gevolgen van "onregelmatigheden" in bekende geschiedenissen en genealogieën. Dit omvat het "rechttrekken" van genealogieën om ze te beperken tot alleen mannelijke afstammelingen en om lastige migranten uit te sluiten, wat leidt tot unilineaire verwekkingslijnen. Ten tweede werden deze rechtgetrokken genealogieën, met enige variatie maar beperkt door de samenvloeiingen van het Oude Testament en lokale geschiedenissen, uitgebreid tot bijbelse werelden. Door historische verbanden te leggen tussen Malaitaanse genealogieën en voorouders bij de oudtestamentische mensen en door mogelijke migratieroutes in kaart te brengen, construeren mensen nieuwe geschiedenissen om een ​​gevoel van Malaita's oorspronkelijke heiligheid te gronden.

Deze nieuwe geschiedenissen inspireren een nieuwe sociale en politieke orde. In combinatie met het retorische reservoir van christelijke geschriften dat effectief is in gemeenschappen in Malaita, kunnen we ons voorstellen hoe mensen zoals Maeliau mensen kunnen mobiliseren om deel te nemen aan een staatsopbouw in het algemeen. Maeliau's onthullingen zijn dus ook revoluties; ze zijn verbonden met een missie om de wereld te transformeren, wereld te maken en wereld te ontvouwen.

Kortom, de theologie van APA weerspiegelt een verlangen naar gerechtigheid nu, door tussenkomst van de Heilige Geest. Bovendien heeft APA een niet-westers evangelie. De rituelen proberen de bijbelse geschiedenis en profetie in overeenstemming te brengen met de lokale traditie en connecties met Israël. APA is opgebouwd rond het utopische idee van een rechtvaardig "Israël", geworteld in de voorouderlijke bodem (Timmer 2015a). Deze basis in Malaitaanse materie en de nadruk op morele uitmuntendheid om de natie Malaita voor te bereiden op de terugkeer naar Jeruzalem, lijkt de politieke gemeenschap te stabiliseren. En in tegenstelling tot de traditionele SSEC-doctrine is de theologie van APA voortdurend geëvolueerd, het is een open, nooit complete, creatieve en weerstand biedende doctrine.

RITUELEN / PRAKTIJKEN

APA-deelnemers houden zich vaak bezig met gebed, [Afbeelding rechts] en leidende mensen gaan vaak op gebedsreizen. In de regio organiseren veel groepen regelmatig non-stop, dagenlange gebedssessies in hun dorpen of door samen te komen met anderen op aangewezen locaties voor speciale programma's, genaamd Fathers Arise, Mothers Arise, Youth Arise en Leaders Arise. Deze lokale fellowships trekken vaak honderden mensen aan. Ze gaan in het wit gekleed en houden zich aan bepaalde regels over reinheid. Bijeenkomsten werden vroeger georganiseerd onder tijdelijke bladerdaken op open plekken in de bossen tussen dorpen in Noord-Malaita, maar sinds een paar jaar geleden het goed gebouwde Aroma Centre van APA werd opgericht, worden ze nu meestal daar gehouden. Aroma is genoemd naar de Kruidenroute, die volgens Maeliau een mogelijke route is waarlangs Hebreeën de Stille Oceaan bevolkten en waarlangs ze mogelijk naar Jeruzalem terugkeren. Het centrum is ook een onderwijslocatie en is geschikt voor bezoeken van buitenlandse gasten.

APA houdt zich ook bezig met evangelische gebedsbijeenkomsten overal ter wereld die doorgaans ook worden bijgewoond door (Noord) Amerikaanse Indianen, First Nation-mensen uit Australië, Māori uit Aotearoa / Nieuw-Zeeland en groepen uit Afrika, Zuid-Amerika en Azië. De fellowships in Israël vinden in principe elk jaar plaats en worden georganiseerd door en voor APA's Jerusalem Council, de Spiritual Eldership van de beweging. In Zijn koninklijke troonzaal prijzen ze hun Koning en treden ze op als zijn officiële raadgevers en boodschappers. Ze treden op als getuigen, rechercheurs en misschien mederechters (zie Daniël 7: 9-14; Jeremia 23: 18-22). Ook gereserveerd voor degenen die volwassen zijn geworden in de beweging als ouderlingen, worden er gebeds- en vastensessies op de bergen georganiseerd.

De Payer-berg staat centraal in de theologie van APA. Gebedsberg roept beelden op die resoneren met vroegere functies van Malaitaanse rituelen die werden uitgevoerd bij heiligdommen op bergtoppen, evenals bijbelse verhalen op bergtoppen. De theologie van APA bouwt voort op overeenkomsten die mensen zien tussen de Mozaïsche wet en hun kastom-regels. Deze overeenkomsten hebben ideeën rond de bovengenoemde Hamitische oorsprong voor Malaitanen gestimuleerd en voeden zich met de manieren waarop ze hun thuisland cultiveren. Voor het naburige Kwara'ae merkt Ben Burt (1982) op dat dergelijke geschiedenissen het resultaat zijn van een traditie van het schrijven van wetboeken en grondwetten sinds ten minste de jaren twintig. Ook onder To'abaita- en Baelelea-sprekers hebben mensen actief geschiedenissen vastgelegd, land in kaart gebracht en grondwetten opgesteld voor geslachten in het licht van de toenemende ondermijning van de machten van de voorouders en abu (taboe, heilig, heilig, genade).

Abu is het leidende principe voor alle relaties en de politieke macht waaraan krachten bijdragen. Abu is nog steeds aanwezig, net zoals voorouders nog steeds aanwezig zijn, en originele rituelen zijn nog steeds geldig en vandaag bezield in termen van een verbond met God. Ik stel voor dat we voor To'abaita en Baelelea APA's betrokkenheid bij God en Israël moeten zien als nieuwe vormen van abu, nu meestal uitgedrukt in termen van 'genade'. Het bijwonen van een fellowship is dus een theocratisch moment in de zin dat men een ultieme eenheid bereikt, waarbij men zich aansluit bij Malaita en Israël, verleden-heden-toekomst, en het lichaam van andere aanbidders. Deze ervaring zit ergens tussen mystiek en de concrete inspanning om een ​​Nieuw Jeruzalem op Malaita te bouwen. Om dit te laten slagen, moet Malaita terugkeren naar een oorspronkelijke staat van abu.

God is dan niet langer een God die losgekoppeld is van Malaita's verleden, zoals de meeste mensen in de SSEC dat zouden ervaren en uitleggen, maar als een continuïteit van een oorspronkelijk verbond met de oprichtende voorouders. Elementen uit het verleden zoals rituelen bij heiligdommen en eerste voorouders genereren zo de toekomst. Verhalen van oorsprong en herinneringen aan rituelen op bergtoppen, worden uitgerekt voor een historiciteit van Malaita. Maeliau's visioenen komen voort uit zijn bekendheid met visioenen en profetieën, en ze smeden stevig een tijdelijke ruimte voor zwarte theologie in SSEC's grotendeels blanke christelijke theologie en reguliere geschiedschrijving. Ze belichten de opkomst van alternatieve temporaliteiten in de context van Noord-Malaita.

Deze alternatieve temporaliteiten schuwen een eenzijdige oorzaak, een lineaire ontwikkeling van Genesis tot Openbaring waarin Malaitanen betekenisvolle spelers zijn. Desalniettemin geeft het een gevoel van veelheid van tijd en relaties met ongelijksoortige locaties: hedendaags Malaita en het verleden van Israël, heiligdommen op Malaita en bergen in het vroegere en huidige Israël. Deze verbindingen bieden een grotere verscheidenheid aan ervaringen van tijd en ruimte dan de lineaire tijdelijkheid van de visioenen suggereert. Temidden van alle beloften van ontwikkelings- en infrastructuurprogramma's en vooruitgang en verandering, activeert APA zijn eigen potentieel door een ervaring van tijd aan te bieden die niet is gebaseerd op ontwikkelingsverandering en vooruitgang. In plaats daarvan biedt het de terugkeer van voorouders in een bepaalde vorm, nu verbonden met het oude en hedendaagse Israël, en verbindingen met het land die verder gaan dan louter gebruik en de christelijke opvatting van heerschappij.

ORGANISATIE / LEIDERSCHAP

Maeliau's breuk met de moederkerk van de SSEC in 2009 benadrukt niet alleen de doctrine van de APA, maar ook de vorm van leiderschap. In een belangrijke brief aan de SSEC voerde hij aan dat hun theologen de profeten aan de kant hebben gelaten en moeite hebben om onvervulde profetieën uit te leggen, daarbij verwijzend naar de profetie van Joël zoals geciteerd door Petrus op Pinksterdag in het bijzonder. Petrus verwijst naar Joëls eschatologische profetie om duidelijk te maken dat de laatste dagen de eerste dagen zijn, dat het eschaton over een nieuw begin gaat. Met andere woorden, de visioenen en van de zonen en dochters van Israël in de profetie van Joel, zijn de sleutel tot wat Karl Barth beschrijft als het wonder van verbazingwekkende bijbelse verhalen die de “fundamenteel nieuwe gebeurtenis belichten die, hoewel ongetwijfeld plaatsvindend in tijd en ruimte, is niet te identificeren met andere gebeurtenissen die plaatsvinden binnen de grenzen van tijd en ruimte” (1963:68).

Maeliau tekent dus het contrast tussen APA en de SSEC in termen van verwondering, visie en openheid, en suggereert dat hij openstaat voor verbazing. Hij is een zelfbenoemde profeet en, zoals hij zichzelf graag ziet, een theoloog als een feit van genade, die zichzelf situeert in het moment van immanentie dat alle gebeurtenissen in de geschiedschrijving overstijgt, zoals Jezus in de eeuwigheid in de tijd staat. Immanentie hier is de manifestatie van God in Maeliau's leefwereld en in de werelden van de mensen waarmee hij omgaat. Zijn visioenen geven deze immanentie aan, terwijl ze ook eenheid brengen in de maaksels van mensen uit het verleden, in het bijzonder de positie en rol van hun voorouders en rituelen uit het verleden. Decennia lang vroegen mensen zich af waar ze vandaan kwamen in het licht van overeenkomsten die ze onderscheiden tussen hun gebruikelijke rituelen en rituelen van aanbidding beschreven in het Oude Testament.

Net als apostel Paulus ontkent Maeliau de postkoloniale staat, vooral op grond van zijn koloniale en, zoals mensen beweren, seculiere afkomst en erfenissen, en tracht hij een soevereiniteit voor Malaita te vestigen. Maar in tegenstelling tot Paulus die Mozes probeerde te overwinnen door Jezus als superieur te stellen (Hebreeën 3: 1-6), verwerpt Maeliau de Mozaïsche traditie niet, maar beroept hij zich er in plaats daarvan op. Paulus zag dat de tien geboden van Mozes minder heerlijkheid hadden dan het nieuwe verbond van Jezus, dat de heidenen omvat, en dat leven en gerechtigheid brengt. Maeliau daarentegen, hoewel hij het belang van het nieuwe verbond zeker niet ontkent, ziet zijn oorspronkelijke groep en hun Melanesische natie als geboren met Gods openbaring aan Mozes op de Sinaï.

Dit is de basis voor de religieuze soevereiniteit van APA. De beweging wordt opgevat als een familie van mensen die zich identificeren met de Beweging van de Glorie van de Heer en Gods geboden gehoorzamen. De belangrijkste groep leiders zijn de oudsten, allemaal profeten, die in de Troonzaalraad zitten. Dit is een kleine groep selecte leiders die de lokale gemeenschappen begeleiden en onderwijzen. Overlappend in lidmaatschap met deze groep is de APA Jerusalem Council. Deze raad van "spiritueel ouderlingschap" omvat ook APA-leden uit andere regio's in de Stille Oceaan. Deze groep organiseert en woont, wanneer de financiën het toelaten, de jaarlijkse raadsvergaderingen in Jeruzalem bij.

In Noord-Malaita zijn de gemeenschappen van APA georganiseerd onder de vlag van de “All Peoples Communion” (APC). APC's, ook wel "landgoederen" of "gemeenschappen" genoemd, zijn de sociale en economische kernen van de Malaitaanse natie (Bond en Timmer 2017: 146-47). Aangezien de staat wordt gezien als het nieuwe Jeruzalem, moeten deze gemeenschappen worden geleid als model voor alle nog te bekeren naties langs de weg terug naar Jeruzalem. Met pretenties van een wereldorde en het stevig verankeren van naties in de Schrift, zijn APC's niet alleen opposities tegen de huidige staat en natie van de Salomonseilanden, het zijn assemblages die de gedachte aan de staat kritische elementen maken in de levenswereld van mensen (Barker 2013; Timmer 2013).

Oorspronkelijk aangeduid als het "E-State" -systeem, betekenen de APC's een eeuwige en uitstekende staat (Faiau 2013: 142-47). Het systeem is ontworpen om de "zeven sferen van de samenleving voor God" vast te leggen die te vinden zijn in het internationale evangelische/pinksterdiscours en is geschreven in de zich ontwikkelende APC-constitutie. De sferen zijn kunst en amusement, zaken en financiën, kerk en religie, distributie en informatie (media), onderwijs en wetenschap, gezin en huis, en bestuur en recht. Leiders van APC's vinden het laatste aandeel het meest relevant. De APC kan alle functies uitvoeren die horen bij een moderne staat en gaat een federatie aan met andere communies. Meer in het algemeen zijn APC's fysieke uitbreidingen of aanvullingen van APA: ze zijn een duw in de richting van de fysiek-spirituele integratie en heelheid die als cruciaal wordt beschouwd voor het opbouwen van een theocratie (Bond en Timmer 2017: 147).

PROBLEMEN / UITDAGINGEN

Hoewel het verleidelijk kan zijn om de APA-tijd te zien als een verzet tegen de moderne staat en de moderniteit van het Westen, is het plaatje minder eenvoudig. Bovenal ontvouwt Maeliau een interne, lokale theologische dynamiek met evoluerende percepties van de activiteiten van God en Malaitaanse voorouderlijke geesten in een cultuur waarin de menselijke orde altijd onvoltooid is geweest. Tegelijkertijd kan Maeliau's zelfveranderende traject niet worden gekarakteriseerd als een verandering die alleen voor hem is weggelegd. In APA schrijft of bezit niemand als het ware een heel boek. Werken zijn collectief, als een heilige tekst. Elke Malaitan die bij de beweging betrokken was, heeft de transformatie van hun samenleving naar een christelijke natie op zich genomen.

Leden van APA proberen voortdurend als nieuwe individuen betrokken te raken bij hun wisselende relaties met levende verwanten, voorouders en een toekomstige natie. Met andere woorden, een groot deel van het momentum van APA wordt opgevat als gegenereerd door het goddelijke binnen de Malaitaanse cultuur zelf, in een menselijke orde die, zoals alle menselijke orden, altijd onvoltooid is (vgl. Jorgensen 1994). Bovendien wordt bekering in dit geval ervaren als een toegenomen belangstelling voor sociale relaties uit het verleden, het heden en de toekomst. De zelfverandering van Maeliau leidde tot substantiële veranderingen in de opvattingen van hem en zijn volgelingen over de kerndomeinen van de Malaitaanse cultuur. Hier worden geesten en spirituele kracht overgedragen aan de groep en wordt er als groep geloofd, en het maakt niet uit dat deze groep nu is uitgebreid tot voorouders in het Oude Testament en mede-evangelische reizigers over de hele wereld.

Wat Maeliau als profeet en leider door de jaren heen heeft gedaan, is het collectieve karakter van profetie wegnemen. Vooral sinds de opwekking van 1970 werden onthullingen wijdverbreid, maar verloren ook de algemene richting. In die omgeving begon Maeliau de mensen te vertellen dat ze aan de ene kant als profeten moesten blijven omdat het een teken is van de voortdurende aanwezigheid van God en de Malaitanen als een uitverkoren volk. Aan de andere kant, door de leidende profeet te worden (zoals Mozes voor de Israëlieten) bevroor Maeliau het collectieve proces door een uniforme theologie en een unieke geschiedenis op te bouwen voor Malaita als fundament voor een christelijke natie.

In de loop der jaren werd Maeliau's openheid voor de geesten echter minder radicaal. De dingen zijn niet meer zo turbulent als ze ooit waren, en we zien de opkomst van steeds meer schematische en gedecontextualiseerde ecclesiologische thema's van een evangelie en liturgie. De laatste publicatie van Maeliau getiteld De openbaring van de heerlijkheid van de Heer (2021) illustreert dit. In tegenstelling tot zijn twee geschiedenissen van Malaita in Het land van Ofira (2018a) en De leeuwenstam van Juda (2018b), schetst dit nieuwste boek een orthodoxie. Het kan tijd zijn, vooral nu Maeliau voor altijd aan de andere kant van het heiligdom is, dat een nieuwe profeet de berg bestijgt om nieuwe poorten te openen tegen deze gevestigde orde.

AFBEELDINGEN

Afbeelding #1: Michael Maeliau in Tiberias, wachtend op de bus, 13 december 2012.
Afbeelding #2: Gebedsruimte van het Jeruzalem Huis van Gebed.
Afbeelding #3: Gebedsbijeenkomst bij Little Rock, nabij het dorp Afenakwai, Noord-Malaita, Salomonseilanden, 24 december 2015.

REFERENTIES

Akin, David W. 2013. Kolonialisme, Maasina-regel en de oorsprong van Malaitan Kastom. Pacific Islands Monograph Series 26. Honolulu: University of Hawai`i Press.

Alasia, Sam. 1997. "Partijpolitiek en regering op de Salomonseilanden. Staat, samenleving en bestuur in Melanesië.” Discussiestuk 97/7. Canberra: Onderzoeksschool voor Stille en Aziatische Studies, de Australian National University.

Barker, Jozua. 2013. "Epiloog: etnografieën van staatscentrisme." Oceanië 83: 259-64.

Barth, Karel. 1963. Evangelische theologie: een inleiding. Vertaald door Grover Foley. New York: Holt, Reinhart en Winston. 

Bond, Nathan en Jaap Timmer. 2017. "Wonderlijke geografieën en historiciteit voor staatsbouw op Malaita, Salomonseilanden." Tijdschrift voor religieuze en politieke verandering 31: 36-51.

Bert, Ben. 1982. "Kastom, christendom en de eerste voorouder van de Kwara'ae van Malaita." Mensheid 13: 374-99.

Faiau, James K. 2013. Onderzoek naar gemeenschapsgerichte ontwikkeling: een case study van de ontwikkeling van landgoederen en plattelandsgemeenschappen in Noord-Malaita, Salomonseilanden. Master scriptie. Massey University, Palmerston North.

Fugui, John Moffat en Mike Wate. 1994. "Melanesia in Review: problemen en gebeurtenissen, 1993: Salomonseilanden." De hedendaagse Stille Oceaan 6: 457-63.

Griffiths, Alison. 1977. Brand op de eilanden! De handelingen van de Heilige Geest in de Solomons. Wheaton, IL: Uitgevers Harold Shaw.

Hess, Tom. 2008. The Watchmen: voorbereid zijn en de weg voorbereiden voor de Messias. Vierde druk. Jeruzalem: Progressive Vision en het Jeruzalem Huis van Gebed voor alle naties.

Hess, Tom en Kate Hess. 2012. Huis van gebed voor alle naties: The World Wide Watch. Herziene editie. Jeruzalem: progressieve visie.

Hilliard, David L. 1969. "De evangelische missie in de Zuidzee op de Salomonseilanden: de eerste jaren." Journal of Pacific Geschiedenis 4: 41-64.

Jeruzalem Huis van Gebed voor alle naties. 2020. "De Grote Opdracht." toegankelijk vanaf https://jhopfan.org/projects/the-great-commission op 20 2022 september.

Jorgensen, Dan. 1994. "Het goddelijke lokaliseren in Melanesië: een waardering voor het werk van Kenelm Burridge." Antropologie en humanisme 19: 130-37.

Landes, Richard. 2011. Hemel op aarde: de variëteiten van de duizendjarige ervaring. Oxford: Oxford University Press.

Maeliau, Michaël. 2021. De openbaring van de heerlijkheid van de Heer. Sydney: Kindle Direct Publishing, Amazon.com.au.

Maeliau, Michaël. 2018a. De leeuwenstam van Juda. Ontwerp editie. Honiara: provinciale pers.

Maeliau, Michaël. 2018b. Het land van Ofira. Honiara: provinciale pers.

Maeliau, Michaël. 2006. The Deep Sea Canoe Movement: een verslag van de gebedsbeweging op de eilanden in de Stille Oceaan in de afgelopen twintig jaar (Herzien en uitgebreid). Canberra en Singapore: B & M Publishing en OneStoneBooks.

Maeliau, Michael, uitg. 2006. Uluru: Het hart van Australië, de strijd om Australië. Honiara: Michael Maeliau.

Maeliau, Michaël. 2005. Brief aan de secretaris-generaal van de South Sea Evangelical Church in Honiara, met betrekking tot "SSEC-overleg over de derde grote invasie", 26 september.

Maeliau, Michaël. 2003. Trouble in Paradise. Honiara: Aroma ministeries.

Maeliau, Michaël. 1987. "Op zoek naar een Melanesische manier van aanbidding." blz. 119-27 inch Het evangelie is niet westers: zwarte theologieën uit de zuidwestelijke Stille Oceaan, uitgegeven door Garry W. Trompf. Maryknoll, New York: Orbis Books.

Maeliau, Michaël. 1984. "Voorwoord." P. iii in Opwekking - zijn zegeningen en veldslagen: een verslag van ervaringen op de Salomonseilanden, uitgegeven door G. Strachan. Lawson, NSW: Mission Publications of Australia.

Maeliau, Michaël. 1980. 'De Evangelische Alliantie van de eilanden in de Stille Zuidzee'. Resources and Methods in History opdracht voor de graad van Bachelor of Theology, Christian Leaders' Training College van PNG. Ts, 18pp. Pacific Manuscripts Bureau, PMB1348, Reel 1, Artikelnr. 2.

Maeliau, Michaël. 1976. The Remnant Church - (Een separatistische kerk). 'Long Essay for Part D (Option I), Christian Leaders' Training College, Banz, Papoea-Nieuw-Guinea.

McDowell, Nancy. 1988. "Een opmerking over Cargo Cults en culturele constructies van verandering." Pacific Studies 11: 121-34.

Moore, Clive. 2013. "Peter Abu'ofa en de oprichting van de South Sea Evangelical Mission op de Salomonseilanden, 1894-1904." Het Journal of Pacific Geschiedenis 48: 23-42.

Moore, Clive. 2009. Florence Young en de Queensland Kanaka Mission, 1886-1906. Brisbane: School voor geschiedenis, filosofie, religie en klassiekers, Universiteit van Queensland.

Moore, Clive. 2004. Happy Isles in Crisis: de historische oorzaken van een falende staat op de Salomonseilanden, 1998-2004. Canberra: Azië-Pacific Press

Premdas, Ralph R. en Jeffrey S. Steeves. 1994. "De verkiezingen van 1993 op de Salomonseilanden." Het Journal of Pacific Geschiedenis 29: 45-56.

Timmer, Jaap. 2015a. "Jeruzalem bouwen in Noord-Malaita, Salomonseilanden." Oceanië 85: 299-314.

Timmer, Jaap. 2015b. "Erfgenamen van bijbelse profetie: de gebedsvergadering van alle volkeren op de Salomonseilanden." Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions 18: 16-34.

Timmer, Jaap. 2013. "De drievoudige logica van Papoea-Melanesië: het schrijven van grondwet in de marge van de Indonesische natiestaat." Oceanië 83: 158-74.

Trompf, Garry W. 1977. "Inleiding." blz. 1-10 inch Profeten van Melanesië: Zes Essays, uitgegeven door Garry W. Trompf. Port Moresby en Suva: The Institute of Papoea-Nieuw-Guinea Studies en The Institute of Pacific Studies, University of the South Pacific.

Jonge, Florence SH 1925. Parels uit de Stille Oceaan. Londen en Edinburgh: Marshall Brothers.

ERKENNING

Dit onderzoek heeft financiering ontvangen van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie onder de Marie SkƗodowska-Curie-subsidieovereenkomst nr. 754513 en de Aarhus University Research Foundation.

Publicatie datum:
29 september 2022

Delen